false = not relative url Oliver Häfner | NUPI

Oliver Häfner

Førstekonsulent

Oliver_Hafner.jpg

Oliver jobber som førstekonsulent og driver med IT-relaterte driftsoppgaver og tjenester samt er det primære kontaktpunktet for daglige IT forespørsler innad i organisasjonen.