Andreas Lind Kroknes

Masterstudent

Andreas Lind Kroknes jobber som forskningsassitent i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling.

Kroknes fullfører sin Mastergrad i statsvitenskap ved Universtitet i Oslo. Masteroppgaven omhandler spørsmålet om maktovertakelse og politisk stabilitet i Tsjad i kjølvannet av Idriss Débys dødsfall.

Hans interesser inkluderer spørsmål om fred og konflikt, statsbygging, maktovertakelse i autoritære og sårbare stater, og stormaktsrivalisering i Afrika. Sahel-regionen som skiller det sørlige og nordlige Afrika er hovedfokus for Kroknes.


UTDANNING:

2019 Bachelor i  internasjonale relasjoner, Nord universititet

Artikler Alle artikler