Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Andreas Lind Kroknes

Forskningsassistent
andreas_kroknes_11.jpg

Kontaktinfo og filer

alind.kroknes@nupi.no
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Andreas Lind Kroknes jobber som forskningsassistent i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling.

Kroknes fullførte sin mastergrad i statsvitenskap ved Universtitet i Oslo våren 2022. Masteroppgaven omhandlet spørsmålet om maktovertakelse og politisk stabilitet i Tsjad i kjølvannet av Idriss Débys dødsfall.

Hans interesser inkluderer spørsmål om fred og konflikt, statsbygging, maktovertakelse i autoritære og sårbare stater, samt stormaktsrivalisering i Afrika. Sahel-regionen, som skiller det sørlige og nordlige Afrika, er hovedfokus for Kroknes.

Ekspertise

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater

UTDANNING

2016-2019 Internasjonale relasjoner, Nord universitet

2019-2020 Freds- og konfliktstudier, utviklingsstudier, Oslomet – storbyuniversitetet

2020-2022 Statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Aktivitet

Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

Hva kan vi gjøre for å forebygge krig? Hvordan kan land på vei ut av konflikt unngå tilbakefall? Hvor godt virker egentlig internasjonale fredsoperasjoner? NUPI utfører både anvendt og akademisk forskning på fredsoperasjoner og fredsbygging. Vi bidrar med policyanbefalinger til relevante aktører og til økt samarbeid mellom FN, Den afrikanske union (AU), EU og andre regionale organisasjoner.
 • Utenrikspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Nasjonsbygging
Fred konflikt og utvikling forsidebilde.jpg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

Hva kan vi gjøre for å forebygge krig? Hvordan kan land på vei ut av konflikt unngå tilbakefall? Hvor godt virker egentlig internasjonale fredsoperasjoner? NUPI utfører både anvendt og akademisk forskning på fredsoperasjoner og fredsbygging. Vi bidrar med policyanbefalinger til relevante aktører og til økt samarbeid mellom FN, Den afrikanske union (AU), EU og andre regionale organisasjoner.
 • Utenrikspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Nasjonsbygging
Fred konflikt og utvikling forsidebilde.jpg