false = not relative url Hege Medin | NUPI

Hege Medin

Seniorforsker (bistilling)

Fra våren 2021 har Medin permisjon fra NUPI.

Hege Medin avla doktorgraden i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i 2013. Hennes primære forskingsfelt er internasjonal økonomi (særlig handel og direkteinvesteringer), men hun er også interessert i økonomisk geografi, arbeidsmarked, velferd, helse og miljøøkonomi.

Medin har forsket mye på bedrifters internasjonaliseringsprosesser og virkningen av ulike typer handelskostnader. Hun har gjort analyser av norsk matvarehandel, særlig sjømateksport, og hun har jobbet med handelsavtaler, deriblant forhandlingene om et handels- og investeringspartnerskap mellom EU og USA (TTIP). Hun gjør ofte statistiske analyser av registerdata i sin forsking.

 

 


Utdanning

2014- Post-doc prosjekt: Traders in the food value chain

2000-2013 Doktorgradsstudier, Norges Handelshøyskole. (Delvis i permisjon). Disputerte i november 2013.

1994-2000 Cand. Polit., økonomi, Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2014-2021 Seniorforsker, NUPI

2000-2013 Doktorgradsforsker, NUPI

1998-2000 Forskningsassistent, Statistisk sentralbyrå

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter