Utenlandsk eierskap i eiendom i Norge: informasjonskilder og mulige oversikter

Rapport
Summary:

Rapporten gjennomgår sentrale kilder til informasjon om utenlandsk eierskap i eiendom i Norge. Den beskriver tiltak som kan bidra til bedre oversikt over slike eierskapsinteresser.