•     Karl Erik Haug (Styreleder)
 •     Torbjørn Pedersen
 •     Teija Tiilikainen 
 •     Sturla Henriksen
 •     Laila Susanne Vars  
 •     Elana Wilson Rowe (ansatterepresentant)
 •     Øyvind Svendsen (ansattrepresentant)
 • Varamedlemmer:
 • Simen Bræin
 • Lise Rakner
 • Halvard Leira (for Elana Wilson Rowe)
 • Therese Leine (for Øyvind Svendsen)