Balkanseminaret

Prosjektnummer: TEL-04087
Siktemålet med seminaret er at unge politiske ledere og forskere skal kunne stifte bekjentskap med Vest-Balkan og knytte nye kontakter i regionen. Balkanseminaret arrangeres annet hvert år av NUPI i samarbeid med Telenor og med praktisk støtte fra Utenriksdepartementet.

Balkanseminaret arrangeres annet hvert år av NUPI i samarbeid med Telenor og med praktisk støtte fra Utenriksdepartementet. Målet er at en ny generasjon politiske ledere og forskere skal kunne stifte bekjentskap med Vest-Balkan og knytte nye kontakter i regionen.

De inviterte deltakerne får en innføring i den politiske utviklingen i regionen, med vekt på økonomiske og sikkerhetspolitiske aspekter. I løpet av besøket har de møter med bosniske og serbiske parlamentsmedlemmer, Norges ambassadør i henholdsvis Sarajevo og Beograd, representanter fra OSSE og fra næringsliv, akademia og frivillige organisasjoner.

Finansieringskilde

Telenor

Prosjektleder

Deltakere

Vegard Valther Hansen

Tidligere ansatt