Brazil's Rise to the Global Stage (BRAGS)

2014 - 2017 (Avsluttet) Prosjektnummer: 237001
Research Project
Prosjektet BRAGS søker å forstå drivkreftene bak brasiliansk humanitær innsats og deltakelse i fredsbevarende og fredsbyggende aktiviteter.

Ved å gjøre dette til et empirisk spørsmål, unngår BRAGS å analysere Brasil ut ifra de klassiske kategoriene som "utfordreren" eller "assimilator" i den internasjonale orden. Utover sin umiddelbare relevans for studier av humanisme og fredsbevaring, adresser prosjektet den økte betydningen av nye stormakter for global styring, og statusen som humanitære engasjementer bringer med seg.

NUPI deltakelse i prosjektet ved Benjamin de Carvalho, adresserer de viktigste drivkreftene bak Brasils humanitær politikk, og hvilke konsekvenser dette engasjementet har for Brasils internasjonale status.

Finansieringskilde

Norges forskningsråd

Program

LATINAMERIKA