Community-based policing and post-conflict police reform (ICT4COP)

2015 - 2020 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Dette forskningsprosjektet vil bidra til mer kunnskap om de sosiale, kulturelle, juridiske og etiske dimensjonene i 'community-based' politiarbeid i tidlifere konfliktområder.

Dette EU-finansierte prosjektet vil, gjennom tverrfaglig og internasjonalt samarbeid, undersøke politiarbeid i praksis. Det legger vekt på informasjons- og kommunikasjonsteknologi i tilknytning til sikkerhet, og vil  bidra til mer kunnskap om de sosiale, kulturelle, juridiske og etiske dimensjonene i 'community-based' politiarbeid i tidlifere konfliktområder.

Her gir NUPI-forsker Kari Osland en innføring i begrepet Commuity-oriented policing - og utfordringene knyttet til det:
Prosjektet ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). For å lese mer om forskningen og aktiviteter i prosjektet, besøk hjemmesiden her.

Prosjektkoordinator: Ingrid Nyborg (NMBU).

Prosjektkoordinator på NUPI: Kari Osland.

Dette prosjektet er finansiert av EUs forskningsprogram H2020, under avtalenummer 653909.

Program

EU H2020

Prosjektleder

Temaer
Fredsoperasjoner  Konflikt  Styring  Internasjonale organisasjoner  Utviklingspolitikk  EU  Russland og Eurasia  Europa  Asia  Afrika  Midtøsten og Nord-Afrika  Sør- og Mellom-Amerika
Deltakere

Ingvild Magnæs Gjelsvik

Tidligere ansatt

Maria Gilen Røysamb

Tidligere ansatt

Eksterne
 • University of Durham, UK
 • Jagiellonian University Krakow, Poland
 • Universidad de Chile, Chile
 • CIPREVI, Guatemala
 • COMSATS, Pakistan
 • NCA Afghanistan, Afghanistan
 • University of Juba, Sør-Sudan
 • New Social Impact Lab Foundation, Kenya/US
 • Applied Intelligence Analytics, Irland
 • University of Brement, GE
 • NMBU, Ås
 • Politihøgskolen
 • Et nettverk av rundt 40 internasjonale politieksperter