Kari M. Osland

Seniorforsker

Kari Margrethe Osland (PhD) er seniorforsker ved Forskningsgruppen for Fred, konflikt og utvikling ved NUPI.

Oslands arbeid fokuserer overveiende på konfliktdynamikk, opprør, fredsoperasjoner og fredsbygging. Osland skrev doktorgrad om internasjonal bistand til politireform i land etter konflikt, og sammenlignet Afghanistan, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Serbia og Sør-Sudan. Hun skrev sin MPhil om folkemord og brukte Københavnerskolens sikkerhetiseringsteori på Rwanda og Bosnia-Hercegovina. Hun har utført konsulentoppdrag for FN, Utenriksdepartementet og for Politidirektoratet, særlig innen internasjonal politiarbeid og reform av sikkerhetssektoren. Hun har feltarbeidserfaring fra Balkan (30+), Afghanistan (2) og en rekke afrikanske land (Niger, Sør-Sudan, Sudan).


Utdanning

2000 Cand. polit., (statsvitenskap og sosialantropologi), Universitetet i Bergen

2014 PhD i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2014- Seniorforsker, NUPI

2014-2020 Leder for Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling, NUPI

2008-2014 Doktorgradsstipendiat (inkl. 33 mnd. foreldrepermisjon)

2004-2008 Forsker ved FN-programmet, NUPI

2001-2002 Koordinator for den nordiske forskningsgruppen for fredsoperasjoner

2000-2004 Forsker og leder for FN-programmet, NUPI

1998-2000 Programkoordinator og vitenskaplig assistant for FN-programmet, NUPI

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

 • ARENDALSUKA: Folk flest radikaliseres ikke
  Arrangement
  ons. 17 aug. 2022
  Time: 12:00 Europe/Oslo | Location: Clarion Hotel Tyholmen, Lille Torungen, Arendal

  Det meste av forskningen på voldelig ekstremisme fokuserer på hvorfor folk blir radikalisert. Men de fleste blir ikke det. Hva gjør at folk flest ikke radikaliseres?

 • Sahel: sårbare stater og voldelige entreprenører
  Arrangement
  ons. 2 feb. 2022
  Time: 00:00 Europe/Oslo | Location: YouTube

  Sahel har den siste tiden blitt satt på verdens agenda på grunn av de mange utfordringene som preger området. Dette webinaret markerer slutten på et treårig prosjekt som har sett nærmere på ulike forhold i Sahel.

 • WEBINAR: Lansering av spesialnummer av International Spectator
  Arrangement
  ons. 2 des. 2020
  Time: 14:00 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  Vi har gleden av å bidra til lanseringen av et spesialnummeret av "International Spectator": Governance, Fragility and Insurgency in the Sahel: A Hybrid Political Order in the Making. Gjesteredaktører er Morten Bøås og Francesco Strazzari.

 • Frokostseminar: EU i Sahel – fra gode intensjoner til Europa først?
  Arrangement
  ons. 28 aug. 2019
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Forskere fra noen av verdens ledende institutter har i et treårig prosjekt sett nærmere på hvilke lokale innvirkninger EUs kriserespons har hatt i områdene hvor disse har funnet sted, og hvordan unionen kan forbedre sine responsmekanismer.

 • Hvor godt har FNs fredsoperasjoner i Mali og Sør-Sudan fungert?
  Arrangement
  tir. 28 mai 2019
  Time: 09:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  I anledning den internasjonale dagen for fredsbevaring har NUPI gleden av å invitere til et seminar om effektiviteten av FNs fredsoperasjoner i Mali og Sør-Sudan.

Artikler Alle artikler