false = not relative url Kari M. Osland | NUPI

Kari M. Osland

Seniorforsker

Kari Margrethe Osland (PhD) er seniorforsker ved Forskningsgruppen for Fred, konflikt og utvikling ved NUPI.

Oslands arbeid fokuserer overveiende på konfliktdynamikk, opprør, fredsoperasjoner og fredsbygging. Osland skrev doktorgrad om internasjonal bistand til politireform i land etter konflikt, og sammenlignet Afghanistan, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Serbia og Sør-Sudan. Hun skrev sin MPhil om folkemord og brukte Københavnerskolens sikkerhetiseringsteori på Rwanda og Bosnia-Hercegovina. Hun har utført konsulentoppdrag for FN, Utenriksdepartementet og for Politidirektoratet, særlig innen internasjonal politiarbeid og reform av sikkerhetssektoren. Hun har feltarbeidserfaring fra Balkan (30+), Afghanistan (2) og en rekke afrikanske land (Niger, Sør-Sudan, Sudan).


Utdanning

2000 Cand. polit., (statsvitenskap og sosialantropologi), Universitetet i Bergen

2014 PhD i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2014- Seniorforsker, NUPI

2014-2020 Leder for Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling, NUPI

2008-2014 Doktorgradsstipendiat (inkl. 33 mnd. foreldrepermisjon)

2004-2008 Forsker ved FN-programmet, NUPI

2001-2002 Koordinator for den nordiske forskningsgruppen for fredsoperasjoner

2000-2004 Forsker og leder for FN-programmet, NUPI

1998-2000 Programkoordinator og vitenskaplig assistant for FN-programmet, NUPI

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

 • ARENDALSUKA: Folk flest blir ikkje radikalisert
  Arrangement
  ons. 17 aug. 2022
  Time: 12:00 Europe/Oslo | Location: Clarion Hotel Tyholmen, Lille Torungen, Arendal

  Det meste av forskinga på valdeleg ekstremisme fokuserer på kvifor folk blir radikalisert. Men dei fleste blir ikkje det. Kva gjer at folk flest ikkje blir radikaliserte?

 • Sahel: sårbare statar og valdelege entreprenørar
  Arrangement
  ons. 2 feb. 2022
  Time: 00:00 Europe/Oslo | Location: YouTube

  Sahel har den siste tida vorte sett på dagsordenen i verda på grunn av dei mange utfordringane som pregar området. Dette webinaret markerer slutten på eit treårig prosjekt som har sett nærare på ulike forhold i Sahel.

 • WEBINAR: Lansering av spesialnummer av International Spectator
  Arrangement
  ons. 2 des. 2020
  Time: 14:00 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  Vi har gleda av å bidra til lanseringa av eit spesialnummeret av "International Spectator": Governance, Fragility and Insurgency in the Sahel: A Hybrid Political Order in the Making. Gjesteredaktørar er Morten Bøås og Francesco Strazzari.

 • Frukostseminar: EU i Sahel – frå gode intensjonar til Europa først?
  Arrangement
  ons. 28 aug. 2019
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Forskarar frå nokre av dei leiande institutta i verda har i eit treårig prosjekt sett nærare på kva for nokre lokale innverknader EUs kriserespons har hatt i områda der desse har funne stad, og korleis unionen kan forbetre responsmekanismane sine.

 • Kor godt har FNs fredsoperasjonar i Mali og Sør-Sudan fungert?
  Arrangement
  tir. 28 mai 2019
  Time: 09:30 Europe/Oslo | Location: NUPI

  I samband med den internasjonale dagen for fredsbevaring har NUPI gleda av å invitere til eit seminar om effektiviteten av FNs fredsoperasjonar i Mali og Sør-Sudan.

Artikler Alle artikler