Kari M. Osland

Direktør

Kari Margrethe Osland (PhD) direktør ved NUPI.

Oslands arbeid har fokusert overveiende på konfliktdynamikk, opprør, fredsoperasjoner og fredsbygging. Osland skrev doktorgrad om internasjonal bistand til politireform i land etter konflikt, og sammenlignet Afghanistan, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Serbia og Sør-Sudan. 

Hun skrev sin MPhil om folkemord og brukte Københavnerskolens sikkerhetiseringsteori på Rwanda og Bosnia-Hercegovina. Hun har utført konsulentoppdrag for FN, Utenriksdepartementet og for Politidirektoratet, særlig innen internasjonal politiarbeid og reform av sikkerhetssektoren. Hun har feltarbeidserfaring fra Balkan (30+), Afghanistan (2) og en rekke afrikanske land (Niger, Sør-Sudan, Sudan).


Utdanning

2014 PhD i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2000 Cand. polit., (statsvitenskap og sosialantropologi), Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring

2023- Direktør, NUPI

2014-2023 Seniorforsker, NUPI

2014-2020 Leder for Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling, NUPI

2008-2014 Doktorgradsstipendiat (inkl. 33 mnd. foreldrepermisjon)

2004-2008 Forsker ved FN-programmet, NUPI

2001-2002 Koordinator for den nordiske forskningsgruppen for fredsoperasjoner

2000-2004 Forsker og leder for FN-programmet, NUPI

1998-2000 Programkoordinator og vitenskaplig assistant for FN-programmet, NUPI

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

 • ARENDALSUKA: Russland og Wagner i Afrika: våpen, gull og diamanter
  Arrangement
  tir. 15 aug. 2023
  Time: 12:00 Europe/Oslo | Location: Clarion Hotel Tyholmen, Lille Torungen, Arendal

  Få med deg denne samtalen om den russiske Wagner-gruppens aktiviteter i Afrika.

 • Hvorfor radikaliseres folk flest ikke?
  Arrangement
  tor. 1 jun. 2023
  Time: 09:00 Europe/Oslo | Location: NUPI

  Selv i samfunn der alt tilsynelatende ligger til rette for at folk skal bli radikaliserte, så skjer det ikke for de aller fleste. Hva er grunnen til det?

 • ARENDALSUKA: Folk flest blir ikkje radikalisert
  Arrangement
  ons. 17 aug. 2022
  Time: 12:00 Europe/Oslo | Location: Clarion Hotel Tyholmen, Lille Torungen, Arendal

  Det meste av forskinga på valdeleg ekstremisme fokuserer på kvifor folk blir radikalisert. Men dei fleste blir ikkje det. Kva gjer at folk flest ikkje blir radikaliserte?

 • Sahel: sårbare statar og valdelege entreprenørar
  Arrangement
  ons. 2 feb. 2022
  Time: 00:00 Europe/Oslo | Location: YouTube

  Sahel har den siste tida vorte sett på dagsordenen i verda på grunn av dei mange utfordringane som pregar området. Dette webinaret markerer slutten på eit treårig prosjekt som har sett nærare på ulike forhold i Sahel.

 • WEBINAR: Lansering av spesialnummer av International Spectator
  Arrangement
  ons. 2 des. 2020
  Time: 14:00 Europe/Oslo | Location: Microsoft Teams

  Vi har gleda av å bidra til lanseringa av eit spesialnummeret av "International Spectator": Governance, Fragility and Insurgency in the Sahel: A Hybrid Political Order in the Making. Gjesteredaktørar er Morten Bøås og Francesco Strazzari.

Artikler Alle artikler