Hopp til innhold
NUPI skole

Forskningsprosjekt

Den voldelige byen

Hvordan håndteres og forstås væpnede angrep i urbane områder av humanitære organisasjoner?

Temaer

 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Internasjonale organisasjoner

Væpna angrep i konflikter er blitt en større utfording for det humanitær arbeidet. Det er uklart hvordan disse organisajonene faktisk responderer på denne utfordringern. Det er også uklart hvorvidt organisajonene skal ta stilling til det og hva de faktisk er kan bidra med i slike situasjoner. Problemstillingen har blitt mer aktuell når væpna angrep forgår i urbane strøk og vanskeliggjør fredlig utvikling.

Forskerne vil studere hvordan humanitære organisasjoner oppfatter og reagerer på væpnede angrep, og hvorvidt handlingene knytter dem nærermere ikke-humanitære aktører.

Prosjektet er tilknyttet Norsk senter for humanitære studier. For mer informasjon se senterets nettsider.

Prosjektleder

Ole Jacob Sending
Forsker 1, leder for Senter for Geopolitikk

Deltakere

Joakim Hertzberg Ulstein
Tidligere ansatt

Nye publikasjoner

Publikasjoner
 • Afrika
 • Humanitære spørsmål
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Why Peacebuilders Fail to Secure Ownership and be Sensitive to Context

 • Sikkerhetspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Internasjonale organisasjoner
 • Sikkerhetspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Internasjonale organisasjoner

Temaer

 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Internasjonale organisasjoner

Prosjektleder

Ole Jacob Sending
Forsker 1, leder for Senter for Geopolitikk

Deltakere

Joakim Hertzberg Ulstein
Tidligere ansatt