Den voldelige byen

2012 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: 217260/H30
Forskningsprosjekt
Hvordan håndteres og forstås væpnede angrep i urbane områder av humanitære organisasjoner?

Væpna angrep i konflikter er blitt en større utfording for det humanitær arbeidet. Det er uklart hvordan disse organisajonene faktisk responderer på denne utfordringern. Det er også uklart hvorvidt organisajonene skal ta stilling til det og hva de faktisk er kan bidra med i slike situasjoner. Problemstillingen har blitt mer aktuell når væpna angrep forgår i urbane strøk og vanskeliggjør fredlig utvikling.

Forskerne vil studere hvordan humanitære organisasjoner oppfatter og reagerer på væpnede angrep, og hvorvidt handlingene knytter dem nærermere ikke-humanitære aktører.

Prosjektet er tilknyttet Norsk senter for humanitære studier. For mer informasjon se senterets nettsider.


Publikasjoner