Developments in the Russian Far East (RFE)

2014 - 2016 (Avsluttet)
Dette prosjektet ser nærmere på russisk beslutningstaking og internasjonalt engasjement rundt utviklingen på Russlands stillehavskyst.

Forskningsprosjektet ‘Developments in the Russian Far East’ bygger samarbeid mellom NUPI, russiske og østasiatiske forskningsinstitusjoner, og analyserer russisk beslutningstaking og internasjonalt engasjement rundt utviklingen på Russlands stillehavskyst.

Prosjektet har en målsetning om å produsere ni nye policy-notat som dekker Det fjerne østens rolle i Russlands oljeutsikter, regionens posisjon hva offentlige utgifter angår, policy-utforming og Russlands geopolitiske erfaringer mellom øst og vest.

Prosjektet støtter også NUPIs forskerdeltakelse i et høynivå forsknings- og policy-nettverk organisert av Lee Kuan Yew School of Public Policy i Singapore.

Finansieringskilde

Norwegian Ministry of Foreign Affairs