Hopp til innhold
NUPI skole

Forskningsprosjekt

Dialogue and learning across divides in North Caucasus

Prosjektet har som mål å skape en arena for læring og dialog mellom masterstudenter og doktorgradsstipendiater med interesse for Nord-Kaukasus. Målet er å gi dem mulighet til å etablere kontakt med forskere som arbeider med konflikt og forsoning i denne regionen.

Temaer

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Russland og Eurasia
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt

Prosjektet vil bidra til faglig samarbeid og konfliktløsning i Nord-Kaukasus fordelt på tre nivåer:

 1. Skape tillit mellom Nord-kaukasiske og russiske studenter ved å utvide forståelsen de har av hverandres liv, erfaringer og måter å se verden på
 2. På akademisk nivå vil det bli etablert et Nord-Kaukasisk/russisk-nettverk bestående av fremtidige og nåværende eksperter som vil generere ny kunnskap og bidra til fred og forsoning på lang sikt.
 3. Etablering av kanaler for elektronisk kommunikasjon og samhandling for et bredt nettverk av studenter og eksperter.

Prosjektleder

Julie Wilhelmsen
Forsker 1

Deltakere

Natalia Moen-Larsen
Seniorforsker

Temaer

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Russland og Eurasia
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt

Prosjektleder

Julie Wilhelmsen
Forsker 1

Deltakere

Natalia Moen-Larsen
Seniorforsker