Dialogue and learning across divides in North Caucasus (DLDNC )

2012 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: RUS-12/0021
Forskningsprosjekt
Prosjektet har som mål å skape en arena for læring og dialog mellom masterstudenter og doktorgradsstipendiater med interesse for Nord-Kaukasus. Målet er å gi dem mulighet til å etablere kontakt med forskere som arbeider med konflikt og forsoning i denne regionen.

Prosjektet vil bidra til faglig samarbeid og konfliktløsning i Nord-Kaukasus fordelt på tre nivåer:

  1. Skape tillit mellom Nord-kaukasiske og russiske studenter ved å utvide forståelsen de har av hverandres liv, erfaringer og måter å se verden på
  2. På akademisk nivå vil det bli etablert et Nord-Kaukasisk/russisk-nettverk bestående av fremtidige og nåværende eksperter som vil generere ny kunnskap og bidra til fred og forsoning på lang sikt.
  3. Etablering av kanaler for elektronisk kommunikasjon og samhandling for et bredt nettverk av studenter og eksperter.

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet

Prosjektleder

Julie Wilhelmsen

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel.

 

Temaer
Terrorisme og ekstremisme  Fredsoperasjoner  Russland og Eurasia  Konflikt
Deltakere
Eksterne

Vyacheslav Igrunov, Institute for Humanities and Political Studies (IGPI)