Energy Governance for Sustainable Development (ENERGO)

2021 - 2024 (Pågående)
Research project
ENERGO skal bidra til en felles vitenskapelig evidensbasert kunnskapsutvikling innenfor feltene energiøkonomi, -politikk og -styring, samt bærekraftig utvikling.

Prosjektet tar sikte på å bidra til kapasitetsbygging og videre samarbeid gjennom å samle en tverrfaglig gruppe eksperter fra Hellas og Norge, for å analysere felles utfordringer og løsninger systematisk. Økonomisk institutt ved University of Ioannina i Hellas, leder prosjektet i samarbeid med NUPI i Norge og PESD ved National and Kapodistrian University of Athens, Hellas. 

Prosjektleder er Stella Tsani (University of Ioannina).

Program

Prosjektet er finansiert av EØS-midlene 2014-2021.

Temaer
Økonomisk vekst  Styring  Klima  Energi  Europa
Deltakere

Indra Øverland

Forsker I, Leder for Forskningsgruppen for klima og energi

 

Eksterne