Global styring av energiområdet i en globalisert verden (Energistyring)

2015 - 2017 (Avsluttet)
Prosjektet sikter til å utforske hvordan strukturelle forandringer i omverdenen, i form av økt integrering mellom ulike energislag og regioner, håndteres av internasjonale organisasjoner.

Forandringene av det globale energiområdet kan gjøre at noen land forsøker å posisjonere seg for å sikre en stabil energiforsyning, samtidig blir de ulike energikildene og markedene mer sammenkoblede med hverandre. Derfor er det viktig å forstå hvordan de nåværende internasjonale institusjonelle strukturene håndterer forandringene, og hvilke muligheter og begrensninger denne strukturen har. prosjektet forventes å gi økt kunnskap om hvordan Sverige kan bidra til best mulig internasjonal styring av energiområdet og dermed også sikre stabiliteten for Sveriges egen energiforsyning.