Hopp til innhold
NUPI skole
The image shows the front part of a grey navy vessel with seven men and one woman, all waving goodbye with their hats in their hands and waring navy blue uniform jackets, on deck. The boat is by the harbour, with other boats in the bacground. The flag og the German armed forces are behind them.
Foto: NTB

Forskningsprosjekt

Living up to expectations? German political ambitions and military role in the Baltic Sea and North Atlantic

Prosjektet vil bidra med kunnskap og kompetansebygging om Tysklands fremvoksende rolle som militær aktør i Østersjøen og Nord-Atlanteren.

Temaer

  • Forsvar
  • NATO
  • Cyber
  • Europa

Den lenge varslede tyske nasjonale sikkerhetsstrategien fra 2023 påpeker at den tyske regjeringen vil utvide sin militære tilstedeværelse på alliert territorium ytterligere for å beskytte NATO-allierte, og at denne tilstedeværelsen vil økes på en mer permanent basis enn tidligere. Denne uttalelsen signaliserer en klar tysk intensjon om å dedikere ressurser for å avskrekke og forsvare på tvers av alliert territorium. 

I lys av dette zoomer dette prosjektet inn på det maritime domenet for å søke svar på følgende spørsmål: Hvordan har den tyske tilnærmingen til avskrekking og forsvar i Østersjøen og Nord-Atlanteren utviklet seg siden kunngjøringen av Zeitenwende i 2022? Hvordan kan Norge og Tyskland styrke det maritime samarbeidet bilateralt, og i en transatlantisk multilateral kontekst? Prosjektet vil bidra med kunnskap og kompetansebygging om Tysklands fremvoksende rolle som militær aktør i Østersjøen og Nord-Atlanteren.

Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet.

Prosjektleder

Øyvind Svendsen
Seniorforsker

Deltakere

Eskil Jakobsen
Rådgiver
Tobias Etzold
Seniorforsker