Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Tobias Etzold

Seniorforsker
Tobias_Etzold_11.png

Kontaktinfo og filer

tobias.etzold@nupi.no
(+47) 41396558
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Tobias Etzold (PhD) er seniorforsker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI. Han jobber hovedsakelig som prosjektleder for CLIMARCSEC-prosjektet (climate change, Arctic and security) i Multinational Capability Development Campaign (MCDC).

Før han begynte på NUPI, jobbet han som førstelektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim og som forsker ved Tysk institutt for internasjonal politikk og sikkerhet i Berlin. Med bred studie- og forskningsbakgrunn i europeisk integrasjon og internasjonale relasjoner, fokuserer Etzold i sin forskning på det nordiske området, EU-, utenriks- og sikkerhetspolitikk i de nordiske landene, nordisk-tyske relasjoner og regionale saker og samarbeid (Norden, Østersjøen og Arktis).

Ekspertise

 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Arktis
 • Norden
 • Klima
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU

Utdanning

2010 Doktorgrad (PhD), Institutt for Statsvitenskap, Manchester Metropolitan University (Storbritannia)

2000 Mastergrad, Statsvitenskap, Institutt for Statsvitenskap, Radboud Universitet Nijmegen (Nederland)

Arbeidserfaring

2023- Seniorforsker, NUPI

2020-2022 Førstelektor Europastudier, Institutt for historiske og klassiske studier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim

2019-2020 Saksbehandler, europaavdeling, Justis, Europa og forbrukervern for Departementet Schleswig-Holstein, Kiel (Tyskland)

2011-2018 Forsker/Prosjektleder, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)/Tysk Institutt for for internasjonal politikk og sikkerhet, Berlin

Aktivitet

The image shows the front part of a grey navy vessel with seven men and one woman, all waving goodbye with their hats in their hands and waring navy blue uniform jackets, on deck. The boat is by the harbour, with other boats in the bacground. The flag og the German armed forces are behind them.
Forskningsprosjekt
2024 (Pågående)

Living up to expectations? German political ambitions and military role in the Baltic Sea and North Atlantic

Prosjektet vil bidra med kunnskap og kompetansebygging om Tysklands fremvoksende rolle som militær aktør i Østersjøen og Nord-Atlanteren....

 • Defence
 • NATO
 • Cyber
 • Europe
 • Defence
 • NATO
 • Cyber
 • Europe
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

Hvordan kan vi best håndtere dagens og fremtidige kriser og kriger? Hvilke trusler vil vi stå overfor i årene som kommer? Hvem blir de nye aktørene på den sikkerhetspolitiske arenaen?
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Cyber
 • Etterretning
Forsvar_system_toppbilde_cropped.jpeg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

Hvordan kan vi best håndtere dagens og fremtidige kriser og kriger? Hvilke trusler vil vi stå overfor i årene som kommer? Hvem blir de nye aktørene på den sikkerhetspolitiske arenaen?
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Cyber
 • Etterretning
Forsvar_system_toppbilde_cropped.jpeg