Tobias Etzold

Seniorforsker

Tobias Etzold (PhD) er seniorforsker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI. Han jobber hovedsakelig som prosjektleder for CLIMARCSEC-prosjektet (climate change, Arctic and security) i Multinational Capability Development Campaign (MCDC).

Før han begynte på NUPI, jobbet han som førstelektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim og som forsker ved Tysk institutt for internasjonal politikk og sikkerhet i Berlin. Med bred studie- og forskningsbakgrunn i europeisk integrasjon og internasjonale relasjoner, fokuserer Etzold i sin forskning på det nordiske området, EU-, utenriks- og sikkerhetspolitikk i de nordiske landene, nordisk-tyske relasjoner og regionale saker og samarbeid (Norden, Østersjøen og Arktis).


Utdanning

2010 Doktorgrad (PhD), Institutt for Statsvitenskap, Manchester Metropolitan University (Storbritannia)

2000 Mastergrad, Statsvitenskap, Institutt for Statsvitenskap, Radboud Universitet Nijmegen (Nederland)

Arbeidserfaring

2023- Seniorforsker, NUPI

2020-2022 Førstelektor Europastudier, Institutt for historiske og klassiske studier, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim

2019-2020 Saksbehandler, europaavdeling, Justis, Europa og forbrukervern for Departementet Schleswig-Holstein, Kiel (Tyskland)

2011-2018 Forsker/Prosjektleder, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)/Tysk Institutt for for internasjonal politikk og sikkerhet, Berlin

Artikler Alle artikler