Non-tariff barriers, food safety and international food trade (NTB)

2011 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: 216742/O10
Forskningsprosjekt
Prosjektet har som mål å forklare effekten og kostnaden av handelsbarrierer i russiske, kinesiske og ukrainske og andre markeder.

Norsk sjømateksport har den siste tiden møtt av en rekke handelshindringer (non-tariff barriers) og mattrygghetreguleringer (sanitary and phytosanitary) i viktige markeder som Russland, Ukraina og Kina.

Hovedmålet med studien er å se nærmere på regelverkene og undersøke kostnaden og effekten det har på handelen i dette markedet. Prosjektet vil også se på europeiske handelshindringer og mattygghetregelverk for matimport fra utviklingsland til EU og Norge.

Et annet viktig mål for prosjektet er å utvikle økonomiske metoder for å studere handelsbarrierer (NTB) og mattrygghetregelverk (SPS).

Finansieringskilde

Norges forskningsråd (NFR)

Program

BIONÆR

Publikasjoner

Publication : Working Paper, NUPI
Publication : Working Paper, NUPI
Publication : Working Paper, NUPI
Publication : Working Paper, NUPI

Effect of non-tariff measures on extensive and intensive margins of export in seafood trade

2015
This paper is written with financial support by “Non-tariff barriers, food safety and international food trade” joint project of Norwegian Institute of ...
Publication : Working Paper, NUPI

Effect of NTM on Productivity of Firms in Food Processing

2015
This paper is written with financial support by Non-tarif barriers, food safety and international food trade joint project of Norwegian Institute of International ...
Publication : Working Paper, NUPI

Non-tariff measures, exporting,and productivity: evidence from microdata in food processing industry

2015
This paper is written with financial support by Non-tari barriers, food safety and international food trade joint project of Norwegian Institute of international ...

Prosjektleder

Temaer
Russland og Eurasia  Handel  Utenrikspolitikk  Internasjonal økonomi
Deltakere

Hege Medin

Seniorforsker (bistilling)

Maren E. Bachke

Tidligere ansatt

Eksterne

Kyiv School of Economics, Ukraine (Tom Coupé, Oleksandr Shepotylo, Elena Besedina, Volodymyr Vakhitov, Veronica Movchan)

NMBU, Norway (Norwegian University of Life Sciences, Roberto Garcia, Xianwen Chen)

NILF, Norway (Norwegian Institute for Agricultural Economics Research, Frode Veggeland and Stine Evensen Sørbye)

Universidad de la Salle, Colombia (Jaime Romero) Jose Bervejillo, Uruguay, independent consultant Irina Kireeva, Brussels, independent consultant Robert Black, UK, independent consultant Zafar Salmanov, CADI (Central Asian Development Institute)

Christine Mee Lie (2012)