Politics and Development in India: A micro-level study of who gets what, when, and how (PoDevInd)

2013 - 2017 (Avsluttet) Prosjektnummer: 225905/H30
Forskningsprosjekt
Hovedmålet med prosjektet er å studere forholdet mellom dynamikken bak politiske valg og utvikling i indiske landsbyer i perioden 2001-2011. Dette for å bedre forstå hvorfor, og under hvilke forhold politikere og byråkrater prioriterer ulike utviklingsprosjekter.

Trass i dramatisk vekst i Indias utvikling totalt, er det store lokale forskjeller med hensyn til hvordan denne veksten slår ut. Korrupsjon og ineffektivitet skaper hindre for tilbudet av offentlige goder, og i enkelte landsbyer gjøres det ingenting, mens i andre setter utviklingsprosjekter i gang som planlagt. Forskerne bak dette prosjektet mener disse forskjellene kan spores tilbake til politikere og byråkrater som prioriterer enkelte områder over andre. Ofte antas det at indiske politikere arbeider mer for mennesker med samme etnisitet som dem selv.

Forskerne argumenterer for at den ujevne fordelingen av tjenester og andre ytelser fra staten ofte er drevet av politiske insentiver. Politikerne jobber ofte hardere for landsbyer som stemte på dem, har høy velgermasse, eller det konkurreres om velgernes gunst. Gjennom å kombinere data fra tre samarbeidspartnere i USA, India og Norge er målet med dette prosjektet å undersøke disse påstandene ved bruk av unike data på landsbynivå fra hele India. Funnene vil bidra til diskusjoner om utviklingsforskjellene i India og om hva som motiverer politiske aktører.

Se lanseringssseminaret for Francesca Jensenius' bok Social Justice through Inclusion - The Consequences of Electoral Quotas in India:

Finansieringskilde

Norges forskningsråd

Program

NORGLOBAL/INDNOR

Artikler

News

Nils Klim-prisen til NUPI-forsker

March 13, 2018

«En fremragende statsviter og en ytterst velegnet rollemodell for yngre forskere.»

News
Bildet viser Indias parlamentspresident i Lok Sahba, Meira Kumar

Kvotering – hva bør vi forvente?

June 20, 2017

Francesca R. Jensenius har studert verdens mest omfattende politiske kvoteringssystem.

Publikasjoner

Publication

Kinship in Indian Politics: Dynasties, nepotism and imagined families

2018
  • Francesca R. Jensenius
While kinship is among the basic organizing principles of all human life, its role in and implications for international politics and relations have been ...
Publication : MONOGRAFI

Social Justice through Inclusion: The Consequences of Electoral Quotas in India

2017
  • Francesca R. Jensenius
Across the world, governments design and implement policies with the explicit goal of promoting social justice. But can such institutions change entrenched ...
Publication : ARTIKKEL_POP
Publication : ARTIKKEL

Competing inequalities? On the intersection of gender and ethnicity in candidate nominations in Indian elections

2016
  • Francesca R. Jensenius
Quotas for women and ethnic minorities are implemented to increase diversity in political institutions, but, as they usually target only one group at ...
Publication : ARTIKKEL

Development from representation? A study of quotas for the scheduled castes in India

2015
  • Francesca R. Jensenius
This paper estimates the constituency-level development effects of quotas for the Scheduled Castes (SCs) in India, using a unique dataset of development ...
Publication : ARTIKKEL

Fragmentation and decline in India's state assemblies: A review, 1967-2007

2015
  • Francesca R. Jensenius
Tracing activity in 15 Indian state assemblies from 1967 to 2007, we find that overall legislative activity declined but there was also considerable variation ...
Publication : ARTIKKEL
Publication : ARTIKKEL

Prosjektleder

Francesca R. Jensenius

Tidligere ansatt

Temaer
Styring  Internasjonal økonomi  Asia  Utviklingspolitikk
Deltakere
Eksterne

Centre for the Study of Developing Societies, New Delhi India

Institute of International Studies, UC Berkeley, USA