Bildet viser salen i FNs sikkerhetsråd
Foto: Kyrre Lien/NTB Scanpix

Referansegruppe for Norges medlemskap i FNs Sikkerhetsråd

2020 - 2022 (Pågående)
Referansegruppe
Norge er medlem av FNs sikkerhetsråd i 2021 - 2022. I denne møteserien skal forskere og representanter for UD drøfte viktige strategiske temaer i forbindelse med medlemskapet.

Denne referansegruppen har blitt etablert i samarbeid med PRIO og Utenriksdepartementet (UD), med mål om å fasilitere en møteserie mellom forskere og UD for å drøfte strategisk viktige temaer i løpet av toårsperioden Norge sitter i FNs sikkerhetsråd.

Program

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet.

Artikler

News

Viktig dialog med norske forskningsmiljøer om FNs sikkerhetsråd

May 5, 2021

Prio, NUPI og Utenriksdepartementet arrangerer møter om aktuelle saker i FNs sikkerhetsråd, i perioden Norge er medlem. Global helse og sikkerhet var tema for det første møtet 29. april.