Bildet viser salen i FNs sikkerhetsråd
Foto: Kyrre Lien/NTB Scanpix

Referansegruppe for Norges medlemskap i FNs Sikkerhetsråd

2020 - 2022 (Pågående)
Referansegruppe
Norge er medlem av FNs sikkerhetsråd i 2021 - 2022. I denne møteserien skal forskere og representanter for UD drøfte viktige strategiske temaer i forbindelse med medlemskapet.

Denne referansegruppen har blitt etablert i samarbeid med PRIO og Utenriksdepartementet (UD), med mål om å fasilitere en møteserie mellom forskere og UD for å drøfte strategisk viktige temaer i løpet av toårsperioden Norge sitter i FNs sikkerhetsråd.

Program

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet.

Artikler

News

Viktig dialog med norske forskningsmiljøer om FNs sikkerhetsråd

May 5, 2021

Prio, NUPI og Utenriksdepartementet arrangerer møter om aktuelle saker i FNs sikkerhetsråd, i perioden Norge er medlem. Global helse og sikkerhet var tema for det første møtet 29. april.

Prosjektleder

Niels Nagelhus Schia

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og leder for NUPIs senter for forskning på ny teknologi

 

Temaer
Fredsoperasjoner  Sikkerhetspolitikk  Menneskerettigheter  Konflikt  Klima  Utviklingspolitikk  Humanitære spørsmål  Diplomati  Internasjonal økonomi  Internasjonale organisasjoner  FN  Cyber  Sårbare stater  Globalisering
Deltakere

Ulf Sverdrup

Tidligere direktør

Eksterne

Henrik Urdal, PRIO
Louise Olsson, PRIO
Andreas Løvold, UD
Vegar Andreassen, UD