Foto: NTB Scanpix

Report on significant distortions in the economy of the Russian Federation for the purpose of trade defence investigations (EU-Russia trade)

2018 - 2020 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
Dette prosjektet vil lede ut i en omfattende studie av russisk økonomi, med fokus på regulering, lover, subsidier eller andre forhold som kan påvirke konkurransen i markedene.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom CASE - Center for Social and Economic Research, Warsawa, NUPI og LSE Consulting, med CASE som koordinator.

Prosjektet har varighet fra september 2018 til mai 2019 og vil lede ut i en omfattende studie av russisk økonomi, med fokus på regulering, lover, subsidier eller andre forhold som kan påvirke konkurransen i markedene. En tilsvarende studie om Kina ble laget av EU-kommisjonen selv i 2017, og dette prosjektet vil bidra til en studie av Russland i 2019.

Konkret vil prosjektet resultere i en rapport med følgende kapitler:

 1. EU-Russland handel i globalt perspektiv
 2. Myndighetenes formelle og uformelle rolle i ressursallokering
 3. Finanssystemet
 4. Statseeide selskaper
 5. Regime for offentlige innkjøp
 6. Import- og eksportregimet
 7. Investeringsregimet
 8. Landeiendom
 9. Kapitalmarkedene
 10. Energimarkeder (10 a Transport)
 11. Råmaterialer og andre innsatsfaktorer
 12. Arbeidsmarkeder
 13. Stål
 14. Aluminium
 15. Kjemisk industri (inkludert kunstgjødsel).

NUPI har redigeringsansvar for kapitlene 1 (Melchior), 6 (Melchior) og 14 (Godzimirski), med bidrag fra Roman Vakulchuk i kapittel 6, samt bidrag fra CASE i kapitlene 1 og/eller 6.

Program

EU-kommisjonen, Direktoratet for handel (Call for Tenders No. TRADE18/H1/H10, June 2018)