Research Beyond the Ivory Tower: Policy and Communications Training for University Teams (BIT)

2013 - 2016 (Avsluttet) Prosjektnummer: QZA13-0338
Forskningsprosjekt
Prosjektet har som mål å styrke forsknings- og formidlingskompetansen til universitetsansatte i Sør-Kaukasus og Sentral-Asia.

Målet med dette prosjektet er å styrke universitetsansatte i Sør-Kaukasus og Sentral-Asia sin evne til å delta og sette dagsorden i det offentlige ordskiftet. Prosjektet foregår i to sykluser (2013 - 2015 og 2015 - 2016). I hver syklus velger vi ut ti universitetsbaserte lag fra de åtte landene som er mål for prosjektet (Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan).

Utvalget er basert på kvalitet og policy-relevans i forslagene til forskningsprosjekter. Vi legger vekt på å sette lagene i stand til å kommunisere resultatene sine til relevante aktører og allmennheten.

I hver prosjektsyklus  inngår tre trenings-/nettverksarrangementer: en avansert trenings-workshop i Oslo som går over fem dager, midtveismøter i Tbilisi og Almaty og en avsluttende workshop i Oslo.

Frist for å søke den andre prosjektsyklusen var 4. mars 2015.

Spørsmål og søknader sendes til bit@nupi.no.

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet

Program

ODA-godkjente OSSE-land i Eurasia