Hopp til innhold
NUPI skole
Foto: NTB Scanpix

Forskningsprosjekt

Russia's strategic approaches to Europe: Addressing the puzzle through policy relevant research

Hvordan er Russlands strategiske tilnærming til Europa formet av landets tolkning av vestlige intensjoner og handlinger? Og hvilke konsekvenser har denne tilnærmingen for Norge?

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia

I en stadig mer uforutsigbar verden fortsetter Russland å være en nøkkelaktør i viktige internasjonale prosesser, inkludert i Nord-Korea, Iran, Syria og ikke minst i europeisk og norsk sikkerhet. Etter at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014, har forholdet mellom Europa og Russland vært på sitt mest spente siden slutten av den kalde krigen.

Hvordan blir den nye situasjonen tolket av Russland og Europa? I dette prosjektet forsøker vi å svare på dette spørsmålet, og er spesielt interessert i de eskalerende effektene som kan oppstå mellom parter som oppfatter den andres intensjoner som fiendtlige - og samtidig sine egne som transparente og gode. Den nye spenningen i Europa krever nye tenkemåter, intellektuelle muskler og politisk relevant forskning-det skal StratApproach tilby.

Prosjektet er utformet med sikte på å bygge videre på og trekke på innsikt fra allerede eksisterende relevante forskningsprosjekter på NUPI. Det utvikler og styrker studiet av Russland som en faktor og aktør i Norges strategiske nærområde. Norsk forskning på Russlands strategiske tilnærminger er segregert og mangler den bredere, tverrfaglige tilnærmingen dette prosjektet tilbyr.

Prosjektet vil generere oppdatert og relevant kunnskap for nasjonale, regionale og transatlantiske politiske miljøer og presentere en norsk tolkning av situasjonen. Norge har lang erfaring med å håndtere Russlands-relaterte risikoer uten å svekke den nasjonale sikkerheten. Denne kunnskapen kan bli brukt som et viktig nasjonalt bidrag til prosessen med å formulere en ‘smartere’ fellespolitisk plattform om Russland i NATO.

Resultatene fra prosjektet vil årlig bli publisert som samfinansierte fagartikler/kapitler, policy briefs og presentert i seminarer for Forsvarsdepartementet for å sikre synergier mellom akademisk forskning og politiske beslutningsprosesser. Prosjektet gir forskere på Russland og europeisk sikkerhet et politisk relevant perspektiv på sin faglige aktivitet, og vil resultere i et sett med analysearbeid som taler direkte til Forsvarsdepartementets årlige spesifikke kriterier på Russland.

Analysearbeidet for 2018 besto av:

 1. En datadrevet utforskning av Russlands forståelses av de viktigste sikkerhetsaktørene i Europa. Se "corporaexplorer: An R package for dynamic exploration of text collections".
 2. En studie av hvordan den nye norske forsvarspolitikken påvirker utformingen av Russlands politikk overfor Norge. Se "Norway and Russia in the Arctic: New Cold War Contamination?", og "How the New Cold War travelled North (Part I og Part II)" 
 3. En studie av horisontal påvirkning i NATO og dennes potensielle innvirkning på relasjoner mellom Norge og Russland. Se "The Risks of Being an Ally".

For NUPI sin del vil dette prosjektet bygge opp under vår strategiske, langsiktige satsing på forskning om russisk utenriks – og sikkerhetspolitikk.

Prosjektleder

Julie Wilhelmsen
Forsker 1

Deltakere

Kristian Lundby Gjerde
Seniorforsker
Jakub M. Godzimirski
Forsker I

Nye publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

How the New Cold War travelled North (Part I) Norwegian and Russian narratives

The standoff between Russia and the West over Ukraine has already obstructed cooperation across a range of issues. Could it also affect state interaction between Norway and Russia in the Arctic—an area and a relationship long characterized by a culture of compromise and cooperation? In two policy briefs we examine changes in how Russia and Norway have approached each other in the Arctic in the period 2012–2016. This first brief presents the development of official Norwegian and Russian narratives on the relations between the two countries in the Arctic. Such narratives stipulate logical paths for action. Showing how Norwegian and Russian policies have changed in line with these narratives, we conclude that what some refer to as “the New Cold War” is indeed spreading to the Arctic.

 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

How the New Cold War travelled North (Part II) Interaction between Norway and Russia

This policy brief examines changing Russian and Norwegian approaches to each other in the period 2012–2016, and discusses how the “New Cold War” spread to the North. This is an intriguing question, since both parties had initially stated that, despite the overall worsening of Russia–West relations following the crises in Ukraine, the North should be protected as a space for peaceful interaction. To address this question, watching and tracking the changing patterns of Russian exercises and military modernization is not enough; understanding the rise in tensions requires studying the effects of the interactions underway between the parties in this region. Three interaction effects need to be taken into consideration in explaining why the tense relations following the conflict in Ukraine spread to the low-tension Northern theatre. In this, we stress the interactive dynamics that ensues when two parties start to view each other as threats, interpreting new moves by the other as expressions of hostile intent. Further, we explain the observed New Cold War “contamination” with reference to domestic policy agendas and practices of decision-making. On both the Norwegian and the Russian sides, the new military posturing in the North, now interpreted as part of a growing conflict, has emerged partly as a side-effect of implementing what actually were longstanding national goals.

 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

The risks of being an ally

States join security alliances to increase their level of security vis-à-vis neighbours that may pose a threat. The deterrence logic that was the main rationale for joining NATO in 1949 still represents the cornerstone of Norway’s security policy. However, belonging to a military alliance can also pose challenges. This policy brief focuses on some possible negative spillover effects that could emerge from being member of a military alliance. The focus here is on current challenges within NATO, and the possible implications for Norway. First, we present a broader conceptual framework. What are the internal and external challenges facing NATO? How do NATO and its members deal with them? We then proceed to the implications for Norway. Due to structural factors that shape relations in Norway’s strategic environment – including the location of Russian strategic bases close to the border, and the clear asymmetry in capabilities – negative developments in other regions and theatres may influence Norwegian security directly. We argue that, in order to minimize the likelihood of negative trends spilling over to Norway’s strategic neighbourhood, it is important to communicate the special features of this neighbourhood clearly to other members of the alliance. Further, to facilitate intra-alliance trust and cohesion, Norway should also emphasize NATO’s internal, shared value-base, in order to make the alliance better prepared to meet external security challenges.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Russland og Eurasia
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Russland og Eurasia
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

corporaexplorer: An R package for dynamic exploration of text collections

This article presents the 'corporaexplorer' open source software. 'corporaexplorer' is an R package that uses the Shiny GUI (graphical user interface) framework for dynamic exploration of text collections. The package is designed for use with a wide range of text collections. The intended primary audience are qualitatively oriented researchers in the social sciences and humanities who rely on close reading of textual documents as part of their academic activity. However, the package should also be useful for those doing quantitative textual research and wishing to have convenient access to the texts under study. Main elements in the interactive apps: 1) Input: The ability to filter the corpus and/or highlight documents, based on search patterns (in main text or metadata, including date range). 2) Corpus visualisation: An interactive heat-map of the corpus, based on the search input (calendar heat-map or heat-map where each tile represents one document, optionally grouped by metadata properties). 3) Document visualisation and display: Easy navigation to and within full-text documents with pattern matches highlighted. 4) Document retrieval: Extraction of subsets of the corpus in a format suitable for close reading. While collecting and preparing the text collections to be explored requires some familiarity with R programming, using the Shiny apps for exploring and extracting documents from the corpus should be fairly intuitive also for those with no programming knowledge, once the apps have been set up by a collaborator.

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Norway and Russia in the Arctic: New Cold War Contamination?

The standoff between Russia and the West over Ukraine has already obstructed cooperation across a range of issues. Could it also affect state interaction between Norway and Russia in the Arctic—an area and a relationship long characterized by a culture of compromise and/or cooperation? Here we start from the theoretical premise that states are not pre-constituted political entities, but are constantly in the making. How Russia views its own role and how it views other actors in the Arctic changes over time, calling for differing approaches. That holds true for Norway as well. To clarify the premises for interaction between Russia and Norway in the Arctic, we scrutinize changes in official discourse on Self and Other in the Arctic on both sides in the period 2012 to 2016, to establish what kind of policy mode—“realist,” “institutionalist,” or “diplomatic management”—has underlain the two countries’ official discourse in that period. Has Norway continued to pursue “balancing” policies undertaken in the realist mode with those in the diplomatic management mode? Which modes have characterized Russia’s approach toward Norway? Finding that realist-mode policies increasingly dominate on both sides, in the conclusion we discuss how the changing mode of the one state affects that of the other, and why a New Cold War is now spreading to the Arctic.

 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Konflikt
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Konflikt

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia

Prosjektleder

Julie Wilhelmsen
Forsker 1

Deltakere

Kristian Lundby Gjerde
Seniorforsker
Jakub M. Godzimirski
Forsker I