Foto: NTB Scanpix

Russia's strategic approaches to Europe: Addressing the puzzle through policy relevant research (StratApproach)

2017 - 2020 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
Hvordan er Russlands strategiske tilnærming til Europa formet av landets tolkning av vestlige intensjoner og handlinger? Og hvilke konsekvenser har denne tilnærmingen for Norge?

I en stadig mer uforutsigbar verden fortsetter Russland å være en nøkkelaktør i viktige internasjonale prosesser, inkludert i Nord-Korea, Iran, Syria og ikke minst i europeisk og norsk sikkerhet. Etter at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014, har forholdet mellom Europa og Russland vært på sitt mest spente siden slutten av den kalde krigen.

Hvordan blir den nye situasjonen tolket av Russland og Europa? I dette prosjektet forsøker vi å svare på dette spørsmålet, og er spesielt interessert i de eskalerende effektene som kan oppstå mellom parter som oppfatter den andres intensjoner som fiendtlige - og samtidig sine egne som transparente og gode. Den nye spenningen i Europa krever nye tenkemåter, intellektuelle muskler og politisk relevant forskning-det skal StratApproach tilby.

Prosjektet er utformet med sikte på å bygge videre på og trekke på innsikt fra allerede eksisterende relevante forskningsprosjekter på NUPI. Det utvikler og styrker studiet av Russland som en faktor og aktør i Norges strategiske nærområde. Norsk forskning på Russlands strategiske tilnærminger er segregert og mangler den bredere, tverrfaglige tilnærmingen dette prosjektet tilbyr.

Prosjektet vil generere oppdatert og relevant kunnskap for nasjonale, regionale og transatlantiske politiske miljøer og presentere en norsk tolkning av situasjonen. Norge har lang erfaring med å håndtere Russlands-relaterte risikoer uten å svekke den nasjonale sikkerheten. Denne kunnskapen kan bli brukt som et viktig nasjonalt bidrag til prosessen med å formulere en ‘smartere’ fellespolitisk plattform om Russland i NATO.

Resultatene fra prosjektet vil årlig bli publisert som samfinansierte fagartikler/kapitler, policy briefs og presentert i seminarer for Forsvarsdepartementet for å sikre synergier mellom akademisk forskning og politiske beslutningsprosesser. Prosjektet gir forskere på Russland og europeisk sikkerhet et politisk relevant perspektiv på sin faglige aktivitet, og vil resultere i et sett med analysearbeid som taler direkte til Forsvarsdepartementets årlige spesifikke kriterier på Russland.

Analysearbeidet for 2018 besto av:

  1. En datadrevet utforskning av Russlands forståelses av de viktigste sikkerhetsaktørene i Europa. Se "corporaexplorer: An R package for dynamic exploration of text collections".
  2. En studie av hvordan den nye norske forsvarspolitikken påvirker utformingen av Russlands politikk overfor Norge. Se "Norway and Russia in the Arctic: New Cold War Contamination?", og "How the New Cold War travelled North (Part I og Part II)" 
  3. En studie av horisontal påvirkning i NATO og dennes potensielle innvirkning på relasjoner mellom Norge og Russland. Se "The Risks of Being an Ally".

For NUPI sin del vil dette prosjektet bygge opp under vår strategiske, langsiktige satsing på forskning om russisk utenriks – og sikkerhetspolitikk.

Program

The Norwegian Ministry of Defence's program for financing research on security and defence policy

Publikasjoner

Publication : NUPI Policy Brief

How the New Cold War travelled North (Part I) Norwegian and Russian narratives

2018
The standoff between Russia and the West over Ukraine has already obstructed cooperation across a range of issues. Could it also affect state interaction ...
Publication : NUPI Policy Brief

How the New Cold War travelled North (Part II) Interaction between Norway and Russia

2018
This policy brief examines changing Russian and Norwegian approaches to each other in the period 2012–2016, and discusses how the “New Cold War” spread ...
Publication : NUPI Policy Brief

The risks of being an ally

2018
States join security alliances to increase their level of security vis-à-vis neighbours that may pose a threat. The deterrence logic that was the main ...
Publication : ARTIKKEL

corporaexplorer: An R package for dynamic exploration of text collections

2019
This article presents the 'corporaexplorer' open source software. 'corporaexplorer' is an R package that uses the Shiny GUI (graphical ...
Publication : ARTIKKEL

Norway and Russia in the Arctic: New Cold War Contamination?

2018
The standoff between Russia and the West over Ukraine has already obstructed cooperation across a range of issues. Could it also affect state interaction ...