Shocking times for European economic integration (EUROSHOCKS)

2021 - 2024 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Europeisk integrasjon har nylig blitt rammet av ulike sjokk som Brexit, Trumps handelskrig, koronaepidemien og konkurransen fra Kina. Dette prosjektet vil utnytte disse sjokkene for å få ny kunnskap og kartlegge virkningene av økonomisk integrasjon på handel og investeringer for varer og tjenester.

Europeisk økonomisk integrasjon har over tid blitt stadig mer omfattende og kompleks, med en stadig større mengde med felles lovgivning der de økonomiske virkningene ikke så lett kan tallfestes. Prosjektet vil vi evaluere og teste empirisk eksisterende vitenskapelige tilnærminger for å måle omfanget av økonomisk integrasjon, med sikte på å videreutvikle metodene. Europeisk integrasjon har nylig også blitt rammet av ulike sjokk som Brexit, Trumps handelskrig, koronaepidemien og konkurransen fra Kina. Vi vil utnytte disse sjokkene for å få ny kunnskap og kartlegge virkningene av økonomisk integrasjon på handel og investeringer for varer og tjenester; for eksempel er Brexit et naturlig eksperiment med (delvis) disintegrasjon som frambringer ny viten.

I prosjektet vil handelsvirkningene av integrasjon bli analysert med anerkjente empiriske metoder, understøttet av numeriske modeller som belyser hvordan integrasjonen slår forskjellig ut for ulike land og regioner. Mens tidligere forskning om økonomisk integrasjon har fokusert mest på handelen med varer, vil tjenester og internasjonale investeringer være viktige i prosjektet. Prosjektet vil bruke «mikrodata» på bedriftsnivå for utvalgte land for å belyse samspillet mellom handel og investeringer, og hvordan dette har blitt påvirket av integrasjon. Dette er spesielt viktig for tjenester, som over tid har økt kraftig i betydning og der en betydelig del av eksporten skjer gjennom filialer i utlandet snarere enn handel over grensene. Tjenester er en viktig del av de internasjonale verdikjedene, og vi vil analysere hvordan europeisk integrasjon og ulike sjokk påvirker disse verdikjedene.

Prosjektet vil pågå fra oktober 2021 til ut 2024, og er et nyetablert samarbeid på området mellom NUPI, Kiel Institute for the World Economy, universitetet i Groningen og LSE (London School of Economics and Political Science).


Prosjektleder

Temaer
Europa  Regional integrasjon  Internasjonal økonomi  Pandemier
Deltakere
Eksterne

Kiel Institute for the World Economy (Holger Görg, Cecilia Hornok, Julian Hinz) 

University of Groningen (Tristan Kohl)

London School of Economics and Political Science (LSE, Swati Dhingra)

Arrangementer