Systems of Tax Evasion and Laundering (STEAL)

2011 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: 212210/H30
Forskningsprosjekt
Prosjektet ser på hvordan kapital beveger seg over landegrensene i dagens globaliserte økonomi.

Når kapital beveger seg over landegrensene, krysser den et juridisk og regulatorisk ingenmannsland. Land har ulike skatte- og avgiftsregler og utveksler i liten grad informasjon seg i mellom. Globale selskaper med virksomheter i mange land utnytter denne situasjonen. Ved hjelp av skatteparadiser og mektige internasjonale banker og advokatbyråer blir verdier tryllet bort. Kapital omdirigeres for å minimalisere avgifter og beskatning og optimalisere selskapenes profitt og konkurranseevne.

Prosjekt STEAL har ett hovedmål og fire delmål. Først og fremst dreier det seg om å identifisere the "global wealth chains" og beskrive hvordan de fungerer i samhandel mellom internasjonale selskaper, skatteparadis og utviklingsland. Dernest vil forskerne utarbeide en komplett skatteanalyse av pengestrømmene i "global wealth chains" og utforske forbindelseslinjene mellom utviklingsland og skatteparadis. De vil også analysere potensiell effekt av lovregulerende tiltak overfor skatteparadis og utviklingsland.

Finansieringskilde

Norges forskningsråd (NFR)

Program

NORGLOBAL: TaxCapDev

Publikasjoner

Publication : ARTIKKEL

Global wealth chains in the international political economy

2014
This work is funded by the ‘Systems of Tax Evasion and Laundering: Locating Global Wealth Chains in the International Political Economy’(STEAL 2012-15) ...

Prosjektleder

Leonard Seabrooke

Forsker II

Temaer
Internasjonal økonomi
Deltakere
Eksterne

University of the West Indies, SALISES (Trinidad and Tobago)

University of the Thammasat, Faculty of Politics (Thailand)

Copenhagen Businesss School, CBS (Denmark)

Univeristy of Sydney, Political Economy (Australia)

University of Nairobi, School of Law (Kenya)

University of Birmingham, Dept. of Political Science and International Studies (UK)

Griffith University, Centre for Governance and Public Policy (Australia)

Arrangementer