The Russo–Ukraine crisis and the role of the EU: implications for Norway

2014 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: 2014/02862-15/FDII-1/ik/613.2.
Forskningsprosjekt
NUPI skal se på EUs rolle i konflikten i Ukraina og implikasjoner for Norge.

Den ukrainske krisen har blitt det mest presserende sikkerhetspolitiske problemet i Europa. Det har ført til en dramatisk forverring i forholdet mellom Vesten og Russland, og har utfordret sikkerhetspolitiske tilnærminger av multilaterale institusjoner, så vel som individuelle stater. EU fortsetter å spille en sentral, om enn motstridende, rolle i Ukrainas krise. EU har vært en kilde til konflikt, men er også den vestlige institusjonen som er best egnet til å bane vei for en diplomatisk løsning. Dette paradokset kan bli sett på som en viktig dimensjon i krisen og i den russisk-vestlige relasjonen generelt. Prosjektet vil også studere implikasjonene for Norge -et alliert ikke-medlem av EU som grenser til Russland og er konkurrerende energileverandør.

Finansieringskilde

Forsvarsdepartementet

Program

FoU

Prosjektleder

Temaer
Europa  Konflikt  Sikkerhetspolitikk  EU
Deltakere
Eksterne

Dr. Jozef Bátora, Comenius University in Bratislava (Slovakia)

Arrangementer