5G-sikkerhet: Norge mellom stormaktene

Academic article
Screenshot 2022-05-23 at 14.46.13.png
Themes
Forsvar  Sikkerhetspolitikk  Cyber  Utenrikspolitikk
Written by

Karsten Friis

Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

 

Summary:

Kapitlet tar for seg en digital sårbarhet som har dannet grunnlag for en opphetet sikkerhetspolitisk debatt både nasjonalt og internasjonalt, nemlig utbyggingen av 5G-nettet – og det faktum at den største leverandøren av utstyr til slike nett kommer fra Kina. De senere par årene har vi sett en omfattende internasjonal debatt knyttet til de sikkerhetsmessige risikoer som er knyttet til dette forholdet.
Det har vært krevende for mindre land, slik som Norge, å navigere i dette krysspresset fra stormaktene.

  • Published year: 2022
  • DOI: http://dx.doi.org/9788215052557
  • Page count: 24
  • Language: Norsk
  • Volume: Kapittel 8
  • Title of book/report: Digitalisering og internasjonal politikk
  • URL 1: https://www.universitetsforlaget.no/digitalisering-og-internasjonal-politikk
  • URL 3: