A Norwegian perspective on Nordic-China Cooperation

Chapter
Summary:

Dette kapittelet studerer muligheter og utfordringer knyttet til felles Norden-Kina samarbeid, sett med norske perspektiv. Med utgangspunkt i generelle Norge-Kina relasjoner, peker kapittelet på områder hvor felles aktivitet allerede er ganske dynamisk, og hvor mange norske aktører kan ønske seg mer Norden-Kina samarbeid. Akademisk og næringslivsfremmende aktiviteter framstår som spesielt lovende. Kapittelet er imidlertid veldig tydelig på begrensningene for mer felles aktivitet, ikke minst i den politiske arenaen, hvor det er ingen interesse for å erstatte aktiviteter som i dag har en nasjonal eller bilateral karakter med noe felles nordisk.

  • Full version:
  • DOI: 978-87-7694-277-5
  • Page count: 5
  • Language: English
  • Title of book/report: Nordic-China Cooperation
  • Part description:
    Chapter
  • URL 1: http://nias.asia/sites/default/files/news_files/nordic-china_cooperation-report-oa.pdf
  • URL 3: