Å gjøre ingenting er uansvarlig

KRONIKK
Themes
Cyber  Forsvar  Sikkerhetspolitikk
Written by

Karsten Friis

Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

 

Summary:

Regjeringen la i høst frem et forslag til ny lov for Etterretningstjenesten ut på høring. Det viktigste i lovforslaget er det som tidligere har vært omtalt som et «digitalt grenseforsvar», men som i lovforslaget har fått den langt mer presise beskrivelsen «tilrettelagt tilgang til grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon».


Det handler kort fortalt om at Etterretningstjenesten skal få større tilgang til det digitale rom. Primært vil dette handle om å gjøre forhåndsgodkjente søk i datatrafikken som krysser landets grenser – for å kunne fange opp avanserte dataangrep eller terrorplanlegging. Nupi har nylig sendt inn en høringsuttalelse basert på vår forskning på cybersikkerhet og internasjonal sikkerhetspolitikk.