China in the Sustainable Development Agenda: Contributions to health and education

Rapport
Summary:

Kina øker sine investeringer i helse og utdanning og bidrar med det til FNs 2030 Agenda og bærekraftsmålene. Nasjonalt jobber Kina for å modernisere hele sitt helsestystem, forbedre obligatorisk og valgfri utdanning og for å fremme noen akademiske eliteinstitusjoner. Internasjonalt øker Kina både sin biltaterale og multilaterale støtte. Ser vi forbi 2020, vil coronvirus krisen trolig ikke endre disse utviklingstrekkene, men Kina kan komme til å øke sine investeringer i både nasjonale og internasjonale system for helse og smitteberedskap.