Hopp til innhold
NUPI skole

Rapport

Publisert:

China in the Sustainable Development Agenda: Contributions to health and education

Sammendrag:

Kina øker sine investeringer i helse og utdanning og bidrar med det til FNs 2030 Agenda og bærekraftsmålene. Nasjonalt jobber Kina for å modernisere hele sitt helsestystem, forbedre obligatorisk og valgfri utdanning og for å fremme noen akademiske eliteinstitusjoner. Internasjonalt øker Kina både sin biltaterale og multilaterale støtte. Ser vi forbi 2020, vil coronvirus krisen trolig ikke endre disse utviklingstrekkene, men Kina kan komme til å øke sine investeringer i både nasjonale og internasjonale system for helse og smitteberedskap.
  • Published year: 2020
  • Page count: 4
  • Language: English
  • Journal: NUPI Policy Brief

Temaer

  • Utviklingspolitikk
  • Utenrikspolitikk
  • Asia
  • Humanitære spørsmål
  • Internasjonale organisasjoner
  • FN