Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

Climate Change and Arctic Security, Multi-Actor, Diverse and Distributed Assets and Modalities

PE-Solli-artikkel-tidsskriftforside.png

Sammendrag:

Klima- og miljøendringer skaper svært varierende operative forhold både for allierte og motstandere. Mens teknologi ofte blir fremhevet som avgjørende for å oppnå strategiske fordeler, er dette ikke nødvendigvis tilfellet i Arktis. Her er det kunnskap som gir strategisk fortrinn, da den som har mest kunnskap, besitter flere strategiske alternativer og kan anvende denne kunnskapen for å oppnå strategisk dominans uten behov for åpen konflikt.

For å raskt tilegne oss presis kunnskap samtidig som vi begrenser motstandernes kunnskap, er det nødvendig å forstå deres mønstre for innhenting av informasjon og forståelse. Manglende innsikt i deres handlemønster fører til at vi ikke kan oppdage eller håndtere fiendtlige aktiviteter effektivt. Fremtidig planlegging forsøker å adressere dette problemet, men den mangler presisjon og grundighet for å produsere konkrete resultater som kan anvendes taktisk. Ved å innføre en rammeverk som tar hensyn til flere aktører, distribuerte ressurser og moduser, kan denne mangelen overvinnes.
  • Published year: 2023
  • Language: Engelsk
  • Journal: Journal of Arctic and Climate Security Studies

Temaer

  • Forsvar og sikkerhet
  • Forsvar
  • Arktis