Per Erik Solli

Senior forsvarsanalytiker

På NUPI jobber Per Erik Solli med sikkerhetspolitiske og militære spørsmål i Norden, Nord-Europa og Arktis. Han leder et internasjonalt prosjekt som studere hvordan klimaendringer påvirker sikkerhetsutfordringer og gjennomføring av både sivile og militære feltoperasjoner. Solli jobber også på Nord universitet hvor han er tilknyttet et prosjekt om sammensatte trusler og regional respons.


Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler