Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Per Erik Solli

Senior forsvarsanalytiker
per-erik-solli.png

Kontaktinfo og filer

PES@nupi.no
48 16 80 56
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Per Erik Solli er senior forsvarsanalytiker i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI og er også seniorrådgiver på Nord universitet.

Han har en Master i International Relations fra Auburn University, og Master i Military Operational Art and Science fra stabskolen til det amerikanske flyvåpenet. Solli har vært elev på Forsvarets høgskole/sjefskurset, Luftforsvarets stabsskole og Luftkrigsskolen.

Solli er pensjonert oberst fra Luftforsvaret og startet sin karriere som F-16 flyger. Han har tjenestegjort i en rekke stillinger i Forsvaret og Forsvarsdepartementet, sist som norsk forsvarsattache i Nederland, Belgia, Danmark og Luxemburg. Solli var medlem av sekretariatet for regjeringens forsvarspolitiske ekspertgruppe 2014-2015. Han var i 2014 tilknyttet Institute for National Strategic Studies (INSS) i Washington D.C. og Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS) i Singapore i 2013.

Solli har ekspertise innen sikkerhetspolitikk og forsvarssamarbeid i Norden, Nord-Europa og Nordområdene samt militære utviklingstrekk i Asia-Stillehavet.

Ekspertise

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Arktis
 • Norden
 • Klima

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
Policy brief

Deterrence and (Re)assurance in the High North – Finland and Norway Compared

- Finland og Norge er begge nabostater til Russland og har lignende avskrekkings- og forsvarsstrategier. - Finlands geopolitiske posisjon som en nabostat er hovedsakelig definert av den lange landegrensen til Russland, og Norge er i større grad en maritim nabostat. - Norge grenser til det russiske militærkomplekset i nord, og har en mer beskyttet strategisk dybde lengre sør som er viktige bakområder for støtte til militære operasjoner i hele den nordiske regionen. - Geografi er en faktor som påvirker Norge og Finlands forskjellige tilnærminger til utenlandsk militær aktivitet nær grensen til Russland. I tillegg er nærhet til russiske kjernefysiske styrker og testområder viktige faktorer.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Norden
 • Konflikt
Screenshot 2024-02-23 at 10.49.27.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Norden
 • Konflikt
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Climate Change and Arctic Security, Multi-Actor, Diverse and Distributed Assets and Modalities

Klima- og miljøendringer skaper svært varierende operative forhold både for allierte og motstandere. Mens teknologi ofte blir fremhevet som avgjørende for å oppnå strategiske fordeler, er dette ikke nødvendigvis tilfellet i Arktis. Her er det kunnskap som gir strategisk fortrinn, da den som har mest kunnskap, besitter flere strategiske alternativer og kan anvende denne kunnskapen for å oppnå strategisk dominans uten behov for åpen konflikt. For å raskt tilegne oss presis kunnskap samtidig som vi begrenser motstandernes kunnskap, er det nødvendig å forstå deres mønstre for innhenting av informasjon og forståelse. Manglende innsikt i deres handlemønster fører til at vi ikke kan oppdage eller håndtere fiendtlige aktiviteter effektivt. Fremtidig planlegging forsøker å adressere dette problemet, men den mangler presisjon og grundighet for å produsere konkrete resultater som kan anvendes taktisk. Ved å innføre en rammeverk som tar hensyn til flere aktører, distribuerte ressurser og moduser, kan denne mangelen overvinnes.

 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Arktis
PE-Solli-artikkel-tidsskriftforside.png
 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Arktis
Media
Media
Media

Experter från tre Natoländer: Därför vill vi ha Sverige som medlem

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Norden
SVT Nyheter.PNG
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Norden
Media
Media
Media

Bodø kan få Nato-ansvar

 • Forsvar
 • NATO
Dagsrevyen2.PNG
 • Forsvar
 • NATO
Media
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
Publikasjoner
Publikasjoner

Ukeslutt

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
Ukeslut.PNG
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Våre eksperter på Russland og krigen i Ukraina

Mediehenvendelser i forbindelse med de dramatiske hendelsene som pågår i Russland kan henvendes til våre eksperter på Russland og krigen i Ukraina.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Russland og Eurasia
Screenshot 2023-06-24 at 11.19.22.png
Media
Media
Media

Nordic Air Force Takes Flight

Does the idea of a Nordic Air Force sound crazy? It doesn’t to the Nordic countries.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
Screenshot 2023-06-23 at 09.50.53.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

Innlegg: Japan ruster opp

Japan kan få det tredje største forsvarsbudsjettet i verden.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Asia
19205282844_ee874676ca_o.jpg
Publikasjoner
Publikasjoner

Japan ruster opp

Japan kan få det tredje største forsvarsbudsjettet i verden, skriver Wrenn Yennie Lindgren og Per Erik Solli i denne DN-kronikken.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Asia
Lindgren_Solli_DN150822.PNG
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Asia
1 - 10 av 31 oppføringer