Per Erik Solli

Senior forsvarsanalytiker

Per Erik Solli er senior forsvarsanalytiker i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI og er også seniorrådgiver på Nord universitet.

Han har en Master i International Relations fra Auburn University, og Master i Military Operational Art and Science fra stabskolen til det amerikanske flyvåpenet. Solli har vært elev på Forsvarets høgskole/sjefskurset, Luftforsvarets stabsskole og Luftkrigsskolen.

Solli er pensjonert oberst fra Luftforsvaret og startet sin karriere som F-16 flyger. Han har tjenestegjort i en rekke stillinger i Forsvaret og Forsvarsdepartementet, sist som norsk forsvarsattache i Nederland, Belgia, Danmark og Luxemburg. Solli var medlem av sekretariatet for regjeringens forsvarspolitiske ekspertgruppe 2014-2015. Han var i 2014 tilknyttet Institute for National Strategic Studies (INSS) i Washington D.C. og Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS) i Singapore i 2013.

Solli har ekspertise innen sikkerhetspolitikk og forsvarssamarbeid i Norden, Nord-Europa og Nordområdene samt militære utviklingstrekk i Asia-Stillehavet.


Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler