Hopp til innhold
NUPI skole

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Afghanistan

Skrevet av

Anne Funnemark
Tidligere ansatt
Elisabeth L. Rosvold
Tidligere ansatt
Anab Ovidie Grand
Tidligere ansatt
Kheira Tarif
Elizabeth Smith

Red.

Cedric H. de Coning
Forsker 1
Florian Krampe
Senior Researcher, SIPRI
Screenshot 2022-05-31 at 10.50.44.png

Sammendrag:

Afghanistan er svært sårbart for virkningene av klimaendringer: stigende temperaturer, skiftende nedbørsmønstre og stadig hyppigere ekstremvær. For øyeblikket opplever Afghanistan sin verste tørke på 27 år, som, sammen med COVID-19 og den økonomiske nedgangen som fulgte Talibans overtakelse i august 2021, har betydelig økt levebrød-og matusikkerhet og bidratt til en voksende humanitær nødsituasjon.
• Klimaendringene forverrer allerede svekkede forholdene for landbruksbaserte levebrød og matusikkerhet.
• Konflikt og effekter av klimaendringer har økt intern forflytning og endret migrasjonsmønster. Høye nivåer av fordrivelse forsterker mat- og levebrødsusikkerhet og øker sårbarheten til marginaliserte grupper, inkludert kvinner.
• Effektene av klimaendringer kan øke risikoen for hyppigere og mer intense lokale konflikter om land og vann og øke spenningen rundt grenseoverskridende ressurser.
• Konflikt har erodert motstandsdyktigheten til lokalsamfunn og lokale myndigheters evner til å tilpasse seg klimaendringer og håndtere den nåværende humanitære krisen. Dette skaper muligheter for eliter til å manipulere og tjene på land- og vanntvister, med økt risiko for marginaliserte grupper.
  • Published year: 2021
  • Page count: 4
  • Language: Engelsk

Temaer

  • Midtøsten og Nord-Afrika
  • Fredsoperasjoner
  • Konflikt
  • Klima

Skrevet av

Anne Funnemark
Tidligere ansatt
Elisabeth L. Rosvold
Tidligere ansatt
Anab Ovidie Grand
Tidligere ansatt
Kheira Tarif
Elizabeth Smith

Red.

Cedric H. de Coning
Forsker 1
Florian Krampe
Senior Researcher, SIPRI