Climate, Peace and Security Fact Sheet: Afghanistan

Rapport
Screenshot 2022-06-02 at 16.54.08.png
Themes
Midtøsten og Nord-Afrika  Fredsoperasjoner  Konflikt  Klima
Written by

Anab Ovidie Grand

Tidligere ansatt

Florian Krampe

Senior Researcher, SIPRI

Elizabeth Smith

Research Assistant, SIPRI

Kheira Tarif

Forskningsassistent, SIPRI

Summary:

Afghanistan er svært sårbart for virkningene av klimaendringer: stigende temperaturer, skiftende nedbørsmønstre og stadig hyppigere ekstremvær. For øyeblikket opplever Afghanistan sin verste tørke på 27 år, som, sammen med COVID-19 og den økonomiske nedgangen som fulgte Talibans overtakelse i august 2021, har betydelig økt levebrød-og matusikkerhet og bidratt til en voksende humanitær nødsituasjon.
• Klimaendringene forverrer allerede svekkede forholdene for landbruksbaserte levebrød og matusikkerhet.
• Konflikt og effekter av klimaendringer har økt intern forflytning og endret migrasjonsmønster. Høye nivåer av fordrivelse forsterker mat- og levebrødsusikkerhet og øker sårbarheten til marginaliserte grupper, inkludert kvinner.
• Effektene av klimaendringer kan øke risikoen for hyppigere og mer intense lokale konflikter om land og vann og øke spenningen rundt grenseoverskridende ressurser.
• Konflikt har erodert motstandsdyktigheten til lokalsamfunn og lokale myndigheters evner til å tilpasse seg klimaendringer og håndtere den nåværende humanitære krisen. Dette skaper muligheter for eliter til å manipulere og tjene på land- og vanntvister, med økt risiko for marginaliserte grupper.