Climate, Peace and Security Fact Sheet: Afghanistan

Rapport
Screenshot 2022-06-02 at 16.54.08.png
Themes
Midtøsten og Nord-Afrika  Fredsoperasjoner  Konflikt  Klima
Written by

Anne Funnemark

Vitenskapelig assitent

Elisabeth L. Rosvold

Tidligere ansatt

Anab Ovidie Grand

Tidligere ansatt

Florian Krampe

Senior Researcher, SIPRI

Elizabeth Smith

Research Assistant, SIPRI

Kheira Tarif

Forskningsassistent, SIPRI

Summary:

Afghanistan er svært sårbart for virkningene av klimaendringer: stigende temperaturer, skiftende nedbørsmønstre og stadig hyppigere ekstremvær. For øyeblikket opplever Afghanistan sin verste tørke på 27 år, som, sammen med COVID-19 og den økonomiske nedgangen som fulgte Talibans overtakelse i august 2021, har betydelig økt levebrød-og matusikkerhet og bidratt til en voksende humanitær nødsituasjon.
• Klimaendringene forverrer allerede svekkede forholdene for landbruksbaserte levebrød og matusikkerhet.
• Konflikt og effekter av klimaendringer har økt intern forflytning og endret migrasjonsmønster. Høye nivåer av fordrivelse forsterker mat- og levebrødsusikkerhet og øker sårbarheten til marginaliserte grupper, inkludert kvinner.
• Effektene av klimaendringer kan øke risikoen for hyppigere og mer intense lokale konflikter om land og vann og øke spenningen rundt grenseoverskridende ressurser.
• Konflikt har erodert motstandsdyktigheten til lokalsamfunn og lokale myndigheters evner til å tilpasse seg klimaendringer og håndtere den nåværende humanitære krisen. Dette skaper muligheter for eliter til å manipulere og tjene på land- og vanntvister, med økt risiko for marginaliserte grupper.