Cybersikkerhet i Norge

Fagartikkel
Screenshot 2022-12-08 at 11.36.37.png
Summary:

Som et av verdens mest digitaliserte land er cyberangrep mot Norge noe vi bør være godt forberedt på. Men er vi godt nok sikret?

Denne utgaven av Hvor hender det? svarer på spørsmålene:
- Hva er egentlig cyberangrep?
- Har Norge god cybersikkerhet?
- Hva slags Russiske cyberangrep har vi sett i Ukraina og Europa?
- Og hvorfor er det så viktig at Norge beskytter seg mot cyberangrep nå?

  • Published year: 2022
  • Publisher: Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Journal: Hvor hender det?
  • URL 1: https://www.nupi.no/skole/hhd-artikler/2022/cybersikkerhet-i-norge
  • URL 3: