Claudia Emilie Aanonsen

Stipendiat

Claudia Emilie Aanonsen er stipendiat tilknyttet forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Hun har tidigere vært vitenskapelig assistent i NUPIs senter for digitalisering og cybersikkerhet. 

Aanonsen’s doktorgrad analyserer utformingen av strategier og policy for cybersikkerhet, og er del av prosjektet CYKNOW. Ved å anvende teorier fra IR og metoder fra STS og datavitenskap, undersøker hun hvordan cybersikkerhet forstås og praktiseres gjennom sosiotekniske prosesser i en konfigurasjon av ulike aktører, praksiser, teknologier og diskurser. Aanonsens forskningsinteresser er cyberkrigføring, digitalisering og maktfordeling, med fokus på overvåking og påvirkningsarbeid.

Hun har mastergrad i internasjonal politikk fra SOAS, University of London. Masteroppgaven tok for seg måten ‘big tech’ setter nye rammer for global maktfordeling gjennom overvåkingskapitalisme. I tillegg har Aanonsen bachelorgrad i religionsvitenskap fra Københavns Universitet hvor hun undersøkte politiske systemer og kultur i Midtøsten.


Utdanning

2018-2019 Mastergrad, Internasjonal politikk. Department of Politics and International Studies, SOAS, University of London, England

2016 Visiting Student, Political Science. Department of Arts and Sciences, American University of Beirut, Libanon

2014-2017 Bachelorgrad, Religionsvitenskap. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet, Danmark

Arbeidserfaring

2022- Stipeniat, NUPI

2021-2022 Vitenskapelig assistent, NUPI

2020-2021 Prosjektleder, Cappelen Damm Undervisning

2018 Prosjektmedarbeider, Turning Tables Jordan

2017 Trainee, United Nations Development Programme, Regional Bureau for Arab States

2017 Trainee, The Royal Embassy of Denmark in Beirut

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler