Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Claudia Emilie Aanonsen

Stipendiat
Claudia_Aanonsen_11.jpg

Kontaktinfo og filer

claudia.aanonsen@nupi.no
Originalbilde

Sammendrag

Claudia Emilie Aanonsen er stipendiat tilknyttet forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Hun har tidigere vært vitenskapelig assistent i NUPIs senter for digitalisering og cybersikkerhet. 

Aanonsen’s doktorgrad analyserer utformingen av strategier og policy for cybersikkerhet, og er del av prosjektet CYKNOW. Ved å anvende teorier fra IR og metoder fra STS og datavitenskap, undersøker hun hvordan cybersikkerhet forstås og praktiseres gjennom sosiotekniske prosesser i en konfigurasjon av ulike aktører, praksiser, teknologier og diskurser. Aanonsens forskningsinteresser er cyberkrigføring, digitalisering og maktfordeling, med fokus på overvåking og påvirkningsarbeid.

Hun har mastergrad i internasjonal politikk fra SOAS, University of London. Masteroppgaven tok for seg måten ‘big tech’ setter nye rammer for global maktfordeling gjennom overvåkingskapitalisme. I tillegg har Aanonsen bachelorgrad i religionsvitenskap fra Københavns Universitet hvor hun undersøkte politiske systemer og kultur i Midtøsten.

Ekspertise

 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Styring

Utdanning

2018-2019 Mastergrad, Internasjonal politikk. Department of Politics and International Studies, SOAS, University of London, England

2016 Visiting Student, Political Science. Department of Arts and Sciences, American University of Beirut, Libanon

2014-2017 Bachelorgrad, Religionsvitenskap. Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet, Danmark

Arbeidserfaring

2022- Stipeniat, NUPI

2021-2022 Vitenskapelig assistent, NUPI

2020-2021 Prosjektleder, Cappelen Damm Undervisning

2018 Prosjektmedarbeider, Turning Tables Jordan

2017 Trainee, United Nations Development Programme, Regional Bureau for Arab States

2017 Trainee, The Royal Embassy of Denmark in Beirut

Aktivitet

Angst i Athen: En forskerspires frykt for å feile
Podkast

Angst i Athen: En forskerspires frykt for å feile

Møt Claudia Aanonsen, doktorgradsstipendiat ved NUPI, som for første gang skal delta på en internasjonal forskerkonferanse. Hun gruer seg, og er e...

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

PODKAST: En forskerspires frykt for å feile

Hør podkasten om en en ung akademiker som overvinner frykten for å presentere på en internasjonal forskerkonferanse.
 • Cyber
Publikasjoner
Publikasjoner
Kronikk

Hva er det vi egentlig løser ved å slette TikTok?

Hvilke apper må Nasjonal sikkerhetsmyndighet vurdere i neste runde?

 • Cyber
Screenshot 2023-05-04 at 11.35.16.png
 • Cyber
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Cybersikkerhet i Norge

Som et av verdens mest digitaliserte land er cyberangrep mot Norge noe vi bør være godt forberedt på. Men er vi godt nok sikret? Denne utgaven av Hvor hender det? svarer på spørsmålene: - Hva er egentlig cyberangrep? - Har Norge god cybersikkerhet? - Hva slags Russiske cyberangrep har vi sett i Ukraina og Europa? - Og hvorfor er det så viktig at Norge beskytter seg mot cyberangrep nå?

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Utenrikspolitikk
Screenshot 2022-12-08 at 11.36.37.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Utenrikspolitikk
Hvor hender det?
Som et av verdens mest digitaliserte land er cyberangrep mot Norge noe vi bør være godt forberedt på. Men er vi godt nok sikret?
 • Cyber
Publikasjoner
Publikasjoner
Kronikk

Verdens rikeste mann har geopolitiske ambisjoner. Derfor bekymrer Twitter-kjøpet.

Elon Musks involvering i ukrainakrigen og samtidige oppkjøp av Twitter reiser en rekke spørsmål og dilemmaer.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Screenshot 2022-10-13 at 15.48.30.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Forskningsprosjekt
2021 - 2025 (Pågående)

Cyber security, knowledge and practices (CYKNOW)

Gjennom en tverrfaglig tilnærming som fusjonerer samfunnsvitenskap med vitenskap- og teknologistudier og data- og ingeniørkunnskap, utvikler CYKNOW et nytt analytisk rammeverk for å studere cybersikke...

 • Defence
 • Security policy
 • Cyber
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • Cyber
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
Forskningsprosjekt
2020 - 2022 (Pågående)

Cybersecurity Capacity Centre for Southern Africa (C3SA)

C3SA undersøker, kartlegger, vurderer og anbefaler tiltak for kapasitetsbygging for cybersikkerhet (CCB) i utviklingsland....

 • Security policy
 • Cyber
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Africa
 • Asia
 • Fragile states
 • International organizations
 • Security policy
 • Cyber
 • Development policy
 • Diplomacy
 • Africa
 • Asia
 • Fragile states
 • International organizations
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

Hvordan kan vi best håndtere dagens og fremtidige kriser og kriger? Hvilke trusler vil vi stå overfor i årene som kommer? Hvem blir de nye aktørene på den sikkerhetspolitiske arenaen?
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Cyber
 • Etterretning
Forsvar_system_toppbilde_cropped.jpeg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar

Hvordan kan vi best håndtere dagens og fremtidige kriser og kriger? Hvilke trusler vil vi stå overfor i årene som kommer? Hvem blir de nye aktørene på den sikkerhetspolitiske arenaen?
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Terrorisme og ekstremisme
 • NATO
 • Cyber
 • Etterretning
Forsvar_system_toppbilde_cropped.jpeg