Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

Den globale flyktningkrisen - de synlige og de usynlige

Sammendrag:

Den europeiske delen av den globale flyktningkirsen har skapt et nyy geografisk hierarki av synlige og unsynlige flyktninger. De synlige er de som kommer til Europa eller har en mulighet til det. De usynlige er de som ikke har denne muligheten. Dette hierarkiet har store implikasjoner både med tanke på hvilke dimensjoner av den globale flyktningkirsen som synes og hvilke som forblir unsynlige, men også for hvilke typer av politikk som benyttes og hvilke prioriteringer som gjøres

Temaer

  • Europa
  • Russland og Eurasia
  • Midtøsten og Nord-Afrika
  • Afrika
  • Asia
  • Humanitære spørsmål
  • Menneskerettigheter