Differentiated Integration and EU Outsiders: A Norwegian View

Rapport
Screenshot 2022-05-27 at 14.29.47.png
Summary:

Som ikke-medlem av EU og medlem av EØS siden 1994, har Norge et unikt juridisk, politisk og praktisk forholdt til EU. Denne rapporten, som bygger på semi-strukturerte intervjuer med norske politikere og byråkrater, diskuterer hva økt fokus på "differensiering" i EU kan bety for integrerte tredjeland som Norge, spesielt innenfor utenriks-, sikkerhets-, og forsvarsfeltet.

  • Published year: 2022
  • Page count: 20
  • Language: Engelsk
  • Journal: EUIDEA
  • URL 1: https://euidea.eu/wp-content/uploads/2022/03/euidea_pp_19.pdf
  • URL 2: https://euidea.eu/2022/02/28/differentiated-integration-and-eu-outsiders-a-norwegian-view/#
  • URL 3: