Digital Sovereignty

Policy Brief
Screenshot 2022-06-01 at 10.10.21.png
Summary:

Til tross for at «digital suverenitet» er et relativt nytt begrep, har det allerede rukket å etablere seg godt innenfor diskursen om styring og internett. Etter hvert som flere større cyberangrep finner sted, mener mange at nasjonal sikkerhet krever en stat som kan hevde sin suverenitet også i det digitale rom. Dette har en rekke implikasjoner, blant annet at digital sikkerhet i større grad blir et spørsmål om juridisk autoritet og håndhevelse av rettigheter enn et militært spørsmål.