Hopp til innhold
NUPI skole

Academic chapter/article/Conference paper

Friendship in International Politics

Screenshot 2024-01-31 at 10.54.17.png

Sammendrag:

I dagens internasjonale ordskifte snakkes det ofte om vennskap og 'spesielle bånd' mellom stater og deres ledere. Siden midten av 2000-tallet har en voksende forskningslitteratur argumentert for at vennskap mellom stater ikke bare kan eksistere, men slike vennskap kan også kan ha stor innvirkning i og på internasjonale politiske prosesser og utfall. Dette bidraget til Oxford Research Encyclopedia gir en innføring i og oversikt over sentrale bidrag til forskningen på vennskap i internasjonal politikk.

Temaer

  • Diplomati
  • Utenrikspolitikk