Frihet, sikkerhet og autonomi i skyen

Academic chapter
Screenshot 2022-05-23 at 14.46.13.png
Written by

Lars Gjesvik

Seniorforsker

 

Summary:

Skyen har på under to tiår gått fra et perifert konsept til kanskje vår tids aller viktigste globale infrastruktur. Med skyen mener man egentlig en samling av datamaskiner og infrastruktur som er organisert på en slik måte at man kan leie tilgang til maskinene, på samme måte som man leier en bil. Overgangen til skyen innebærer dermed en bevegelse fra at hver enkelt eier og har ansvar for våre egne digitale systemer, til at man leier disse fra en skyleverandør. For høyt digitaliserte land, som Norge, er rekken av offentlige og private organisasjoner som er avhengige av skytjenester, lang og vokser stadig. Bare mellom 2016 og 2019 vokste markedet for skytjenester fra 8 milliarder dollar til over 26 milliarder, og markedet vokser stadig. Å gå fra å eie datakraft til å leie har vist seg så gunstig at det er vanskelig å se for seg at veksten kommer til å reverseres. Denne utviklingen har i lang tid seilt under radaren politisk, også hos dem som forsker på internasjonal politikk. Til tross for at sammenvevingen av økonomi og politikk har vært kjent lenge – og stadig blir viktigere – har overgangen til skytjenester fått begrenset med oppmerksomhet.

  • Published year: 2022
  • DOI: http://dx.doi.org/9788215052557
  • Page count: 20
  • Language: Norsk
  • Title of book/report: Digitalisering og internasjonal politikk
  • Part description:
    Chapter number 9
  • URL 1: https://www.universitetsforlaget.no/en/digitalisering-og-internasjonal-politikk
  • URL 3: