Lars Gjesvik

Seniorforsker

Lars Gjesvik er seniorforsker i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, og medleder for NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet.

Hovedtemaene i hans forskning har vært samspillet mellom private selskaper og statlige interesser, sikkerhetspolitiske utfordringer, og maktpolitiske spørsmål rundt digitalisering og framvoksende teknologier.

Hans doktorgrad fra Universitet i Oslo (2023) ser på samspillet mellom private selskaper og statlige interesser i det digitale rom, og rollen teknologiselskaper spiller i å sette rammene for internasjonal politikk.

Publikasjoner og ekspertise dekker spørsmål om den globale overvåkningsindustrien, digital infrastruktur som undersjøiske internettkabler og skytjenester, cybersikkerhet, og teknologiavhengighet. Tidligere arbeid har adressert nasjonale tilnærminger og offentlig-privat samarbeid innenfor cybersikkerhet, og desinformasjon og påvirkningskampanjer.


Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

 • Utviklinga i det digitale trusselbiletet
  Arrangement
  tor. 4 nov. 2021
  Time: 15:00 Europe/Oslo | Location: Salongen (første etasje)

  Sidan 2019 har talet på alvorlege digitale hendingar per år blitt tredobla. Korleis ser dette nye trusselbiletet ut?

 • Korleis vernar vi e-demokratiet vårt?
  Arrangement
  tir. 11 aug. 2020
  Time: 14:30 Europe/Oslo | Location: Litteraturhuset/webinar

  Korleis kombinerer vi behovet for auka verdiskaping med vern av e-demokratiet vårt?

Artikler Alle artikler