Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Lars Gjesvik

Seniorforsker
Lars_Gjesvik_11.jpg

Kontaktinfo og filer

larsg@nupi.no
464 27 736
Originalbilde

Sammendrag

Lars Gjesvik er seniorforsker i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, og medleder for NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet.

Hovedtemaene i hans forskning har vært samspillet mellom private selskaper og statlige interesser, sikkerhetspolitiske utfordringer, og maktpolitiske spørsmål rundt digitalisering og framvoksende teknologier.

Hans doktorgrad fra Universitet i Oslo (2023) ser på samspillet mellom private selskaper og statlige interesser i det digitale rom, og rollen teknologiselskaper spiller i å sette rammene for internasjonal politikk.

Publikasjoner og ekspertise dekker spørsmål om den globale overvåkningsindustrien, digital infrastruktur som undersjøiske internettkabler og skytjenester, cybersikkerhet, og teknologiavhengighet. Tidligere arbeid har adressert nasjonale tilnærminger og offentlig-privat samarbeid innenfor cybersikkerhet, og desinformasjon og påvirkningskampanjer.

Ekspertise

 • Cyber

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner

Chips in the crosshairs

Den globale forsyningskjeden for halvledere har blitt sentralt for økte geopolitiske spenninger rundt teknologi. I de senere år har USA, Kina og EU tatt skritt for å styrke motstandsdyktigheten og evnen til å være selvforsynt, som et svar på uro for forsyningssikkerheten. Samtidig har halvledere blitt et virkemiddel og verktøy i de tiltagende spenningene mellom USA og Kina. Siden 2022 har USA intensivisert forsøk på å utelukke kinesisk tilgang til både viktige materialer, brikker og utstyret som kreves for å lage dem. Denne briefen skisserer den politiske og økonomiske utviklingen av denne kritiske verdikjeden, og hvordan disse utviklingene kan fungere som et illustrerende eksempel for staters behov for å kartlegge verdikjeder for å håndtere risikoen for økte spenninger internasjonalt.

Screenshot 2024-03-26 at 19.54.26.png
willian-justen-de-vasconcellos-LzwNq8DVQzs-unsplash[1034].jpg
Forskningsprosjekt
2024 - 2027 (Pågående)

Politics and Security in the Arctic (POPSARC)

POPSARC tar utgangspunkt i to overordnede spørsmål. For det første, hva kjennetegner vestlige alliertes tilnærminger til sikkerhet i Arktis de senere årene? For det andre, hva kjennetegner samspillet ...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Governance
 • International organizations
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Governance
 • International organizations
NUPIpodden #9: Cybersikkerhet: Bør du bekymre deg?
Podkast

NUPIpodden #9: Cybersikkerhet: Bør du bekymre deg?

I denne ferske episoden av NUPIpodden forklarer NUPI-forsker Lars Gjesvik om hva cybersikkerhet faktisk dreier seg om, hvem som kan stå bak cybera...

 • Defence
 • Security policy
 • Cyber
 • Defence
 • Security policy
 • Cyber
NUPIpodden #13: Trusselen fra teknologien – slik kan demokratiet hackes
Podkast

NUPIpodden #13: Trusselen fra teknologien – slik kan demokratiet hackes

Hvor lett er det egentlig å hacke demokratier? Hva kan hackerne faktisk gjøre? Og hvor sannsynlig er det at noen prøver å hacke norske valg? I epi...

 • Security policy
 • Cyber
 • Humanitarian issues
 • Security policy
 • Cyber
 • Humanitarian issues
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Annex to the report 'Norway’s strategic dependencies in global supply chain networks'

This annex is connected to the NUPI Report 'Norway’s strategic dependencies in global supply chain networks' found here: https://www.nupi.no/en/publications/cristin-pub/norway-s-strategic-dependencies-in-global-supply-chain-networks

Screenshot 2024-02-08 at 10.47.51.png
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Norway’s strategic dependencies in global supply chain networks

Economic interdependence and global supply chains are being investigated anew. For a long time, a belief in the ability of growing economic ties to foster cooperation, dampen conflict, and enhance prosperity was predominant in academic and political thinking alike. However, these assumptions have recently proven to be half-truths at best. Rather than dampen conflict, the asymmetries of global supply chains have turned them into coercive tools for the powerful to wield against the powerless. Through sanctions and export controls, states controlling vital chokepoints in global economic networks can cause harm in targeted states, and through controlling the nodes of information highways, intelligence agencies can gain access to sensitive information by leveraging the key position of their domestic companies. For states with small, open economies, this development poses a thorny problem: the toolbox for realigning global supply chains is limited, but reliance on supply chains beyond national control is extensive. The problem is not limited to being in a position of dependence, however. For smaller states, being in control over global assets, or being a key provider of a product or resource others depend on can be a double-edged sword. As economic coercion becomes more widely deployed, the impetus for protecting and securing assets increases, and the risk that they might drag smaller states into geopolitical contests grows. Addressing these concerns, it is vital to develop tools, frameworks, and methodologies for assessing supply chains from a national perspective, with a focus on how economic interdependence might introduce geopolitical risks. Against this background, this report builds on recent theoretical and methodological developments for analyzing global supply chains in light of their potential for geopolitical weaponization. More precisely, it will study Norway’s position in global value chains by combining recent methodological developments on the network analysis of supply chains and recent analysis of country-level aggregated analysis of supply dependencies. This allows for a study of supply chains as networks of economic relations, in which the position of different national economies contains both strategic capacities, or assets, by being central suppliers on which other countries depend, and vulnerabilities, by depending heavily on other countries. The report thus uses network analysis to identify Norway’s positions and their related strategic vulnerabilities and assets. Link to the Annex for this report: https://www.nupi.no/publications/cristin-pub/annex-to-the-report-norway-s-strategic-dependencies-in-global-supply-chain-networks

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
Screenshot 2024-01-30 at 09.23.08.png
 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Globalisering
Hacker telefonen din fra tusenvis av mil unna – uten at du merker det
Podkast

Hacker telefonen din fra tusenvis av mil unna – uten at du merker det

Teknologi som kan overvåke telefonen din kan forhindre terrorisme og kriminalitet. Men hva skjer når teknologien som i utgangspunktet skulle bidra...

 • Defence
 • Security policy
 • Cyber
 • Defence
 • Security policy
 • Cyber
Publikasjoner
Publikasjoner
Policy brief

A more strategic European Union in a more contested space

Space is becoming an increasingly important domain for societies and politics alike, also from a geopolitical and hence security and defence perspective. The EU is a key actor in space, but its approach to space is changing in a more uncertain and contested geopolitical environment. While still focused largely on the civilian aspects of space, the EU has developed a more strategic approach towards space, increasingly using the domain also for security and defence, including military, purposes. As the EU develops quickly in a more challenging and uncertain environment, Norway needs to understand EU developments and their implications at an early stage, and work to secure participation where interests align.

 • EU
PB1323.PNG
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Digital Supply Chain Dependency and Resilience

Mens en voksende mengde litteratur tar for seg hvordan stater i økende grad søker å sikre sine digitale områder og begrense avhengigheter, har det blitt viet mindre oppmerksomhet til hvordan digital infrastruktur påvirker deres evne til å gjøre dette. Denne artikkelen presenterer en ny tilnærming til å studere cybersikkerhet og digitale avhengigheter, med fokus på hvordan private selskaper påvirker staters evne til å sikre kritiske tjenester. I denne artikkelen analyserer vi digitale forsyningskjeder for å undersøke de tekniske tverrgående tjenestene, infrastrukturene og lokasjonene som populære mobilapplikasjoner er avhengige av. Vi argumenterer for at disse avhengighetene har ulike effekter på motstandskraften til digitale teknologier på nasjonalt nivå, men at det å håndtere disse avhengighetene krever ulike og til tider motstridende tiltak. For å studere dette fenomenet utvikler vi en metodikk for å utforske dette empirisk ved å spore og undersøke de spredte og ofte implisitte avhengighetene i populære mobilapplikasjoner. For å analysere disse avhengighetene registrerer vi rå datatrafikkstrømmer for så å geolokalisere de ulike avhengighetene til utvalgte applikasjoner sett fra Oslo, Barcelona, Paris, Zagreb, Mexico By og Dublin.

 • Cyber
cycon.PNG
 • Cyber
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Skal forske på venner i Arktis

Kristin Haugevik og kollegaene kan glede seg over at deres prosjekt vant gjennom hos Norges forskningsråd. Nå kan folk vente seg innblikk i hva som skiller de allierte i Arktis.
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Cyber
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Arktis
 • Konflikt
 • Klima
 • Hav
 • Internasjonale organisasjoner
1 - 10 av 53 oppføringer