From careful participant to budding partner: China in the Sustainable Development Agenda

Rapport
Summary:

Kina styrker sin rolle som aktør i bærekraftsagendaen. Kina har laget sin egen nasjonale implementeringsplan for bærekraftsmålene, som understreker helhetlig utvikling med mer vekt på miljø. Internasjonalt vokser Kinas rolle som utviklingsaktør, som kan ses gjennom økende handel, bistand og investeringer og en sterkere posisjon i mange internasjonale organisasjoner. Kina bruker aktivitet knyttet til bærekraftsmålene for å promotere og samkjøre sine nasjonale og internasjonale utvikilingsinteresser.