Hopp til innhold
NUPI skole

Rapport

Publisert:

Generation Putin: Values, orientations and political participation

Sammendrag:

Våren 2017 tok mange unge russere til gatene i byer som Moskva og St. Petersburg for å protestere mot myndighetene. Generasjonen av russere som har vokst opp under Putins nå snart 20 år ved makten, den såkalte «Putin-generasjonen», har siden dette vært gjenstand for mye oppmerksomhet, i Russland så vel som internasjonalt. Levada-senteret, et uavhengig forskningsinstitutt i Moskva, har gjennomført kvantitative og kvalitative sosiologiske studier med sikte på å finne ut hvorvidt og hvordan disse unge russerne skiller seg fra de eldre generasjonene. Med utgangspunkt i data fra spørreundersøkelser og fokusgrupper presenterer denne rapporten de viktigste forskjellene.
  • Published year: 2019
  • Publisher: Norwegian Institute of International Affairs
  • Page count: 16
  • Language: English
  • Booklet: 888
  • Journal: NUPI Working Paper

Temaer

  • Utenrikspolitikk
  • Russland og Eurasia

Skrevet av

Denis Volkov