Kristin Fjæstad

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel

Kristin Fjæstad er seniorforsker og leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel  ved NUPI.

Fra august 2020 har Fjæstad en post-dok på LORAX-prosjektet. Her vil hun jobbe med casestudiet av Kaspihavet og studere hvordan og av hvem Kaspihavet blir definert som et regionalt økosystem. 

Fjæstad har doktorgrad i internasjonale relasjoner fra Universitet i St Andrews (2020). Doktorgraden studerer Kasakhstans overgang fra mottaker til giver av utviklingshjelp og bistand, og diskuterer hvordan identitetsbygging er en viktig del av bistandspolitikken for Kasakhstan.

Fjæstads forskningsinteresser er global utvikling og bistand som utenrikspolitikk, samt identitetsbygging, utenrikspolitikk og statsdannelse i det tidligere Sovjetunionen, særlig i Sentral-Asia.


Utdanning

2020 PhD, International Relations, University of St Andrews

2010 Mastergrad i utviklingsstudier, School of Oriental and African Studies, London

2008 Bachelor i økonomi, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2020- Gruppeleder, RAIT

2020- Seniorforsker, NUPI

2013-2020 Forsker/doktorgradsstudent, NUPI

2011-2013 Vitenskapelig assistent, NUPI

2011 Lærer og forsker, OSSE-akademiet i Bisjkek

2010-2011 Internship/mediekonsulent, International Media Support (IMS), Danmark

2008 Praktikant, Norges ambassade i Baku, Aserbajdsjan

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

Artikler Alle artikler