Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Kristin Fjæstad

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel
Kristin_Fjæstad_11.jpg

Kontaktinfo og filer

kfj@nupi.no
922 31 491
Originalbilde Last ned CV

Sammendrag

Kristin Fjæstad er seniorforsker og leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel  ved NUPI.

Fra august 2020 har Fjæstad en post-dok på LORAX-prosjektet. Her vil hun jobbe med casestudiet av Kaspihavet og studere hvordan og av hvem Kaspihavet blir definert som et regionalt økosystem. 

Fjæstad har doktorgrad i internasjonale relasjoner fra Universitet i St Andrews (2020). Doktorgraden studerer Kasakhstans overgang fra mottaker til giver av utviklingshjelp og bistand, og diskuterer hvordan identitetsbygging er en viktig del av bistandspolitikken for Kasakhstan.

Fjæstads forskningsinteresser er global utvikling og bistand som utenrikspolitikk, samt identitetsbygging, utenrikspolitikk og statsdannelse i det tidligere Sovjetunionen, særlig i Sentral-Asia.

Ekspertise

 • Utviklingspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner

Utdanning

2020 PhD, International Relations, University of St Andrews

2010 Mastergrad i utviklingsstudier, School of Oriental and African Studies, London

2008 Bachelor i økonomi, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2020- Gruppeleder, RAIT

2020- Seniorforsker, NUPI

2013-2020 Forsker/doktorgradsstudent, NUPI

2011-2013 Vitenskapelig assistent, NUPI

2011 Lærer og forsker, OSSE-akademiet i Bisjkek

2010-2011 Internship/mediekonsulent, International Media Support (IMS), Danmark

2008 Praktikant, Norges ambassade i Baku, Aserbajdsjan

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Norges styring av kunnskapsrelasjoner med land utenfor sikkerhetspolitiske samarbeid

Norske myndigheter har i flere år tatt aktive grep for å styrke internasjonaliseringen av kunnskapssektoren. Dette gjelder også samarbeid med flere autoritære land som Kina og Russland, som ikke inngår i Norges sikkerhetspolitiske samarbeid. De seneste årene har vi imidlertid sett en klar dreining mot at spørsmål om nasjonal sikkerhet og statusen til liberale verdier blir mer aktualisert, også knyttet til kunnskapsrelasjoner. Vi ser det i form av både skarpere advarsler fra sikkerhetstjenestene, endringer i regelverk og nye retningslinjer for kunnskapssamarbeid med land som Kina og Russland. I denne artikkelen presenterer vi disse endringene og diskuterer mulige implikasjoner. Empirisk bygger vi på data fra spørreundersøkelser og intervju, samt en gjennomgang av dokumenter og mediesaker om aktuelle hendelser. Teoretisk støtter vi oss på forklaringer med bakgrunn i geopolitikk- og sikkerhetiseringslitteraturen. Vi argumenterer for at tiltak som blir gjort for å beskytte nasjonal sikkerhet og liberale verdier, også kan begrense den frie forskningens handlingsrom og dermed endre rammene for akademisk frihet, spesielt for aktiviteter med tilknytning til aktører fra ikke-allierte land. For å unngå overdrevent strenge rammer, bør forskere og deres institusjoner aktivt vise og kommunisere hvordan de jobber med ansvarlighet i sine kunnskapsrelasjoner. Det gjelder ikke minst i situasjoner der etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer framstår som åpenbare.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Sikkerhetspolitikk
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Norden og utfordrende kunnskapsrelasjoner: strammere grep om internasjonalt samarbeid

Hva skjer når sikkerhet og liberale verdier får skjerpet oppmerksomhet i internasjonale forskningssamarbeid? Et nytt fokusnummer av Internasjonal Politikk ser på hva nordiske land gjør med sine kunnskapsrelasjoner til Kina og andre autoritære stater.
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
070523_IP-lansering_nyhetssak.jpg
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Engelsk
Putin og Kadyrov_NTB_IMAGO_Mikhail Metzel_small.png
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Engelsk
17. apr. 2024
Arrangement
09:00 - 10:30
NUPI
Engelsk

Den russiske føderalisme-modellen: Endrer dynamikken mellom sentrum og regioner seg i krigstid?

Hvordan har Russlands krig mot Ukraina påvirket forholdet mellom sentrum og regioner i Russland?

125018680df7-bilde-hender-169.png
Forskningsprosjekt
2023 - 2024 (Pågående)

Network for Research on Knowledge Relations (KNOWREL)

KNOWREL skal tilrettelegge for forskning på kunnskapsrelasjoner, og vil etablere et forskernettverk som starter med nordiske partnere og inviterer inn kolleger fra ulike steder i verden....

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Russlandsforskere, hva nå?

Russlands krig mot Ukraina har enorme konsekvenser, først og fremst for Ukraina, men også for Russland og Russlands andre nabostater. Krigen har ikke bare kastet om på europeisk og norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk, den vil ha store konsekvenser også for den norske forskningen på, og kunnskapen om, Russland. Mulighetene for forskning i Russland har blitt stadig mer begrenset over flere år, og etter februar 2022 er døren nærmest helt stengt. Samtidig er kunnskap om Russland viktig for Norge, som deler grense og forvalter kritiske ressurser i samarbeid med Russland. Slik vil det fortsette å være. Spørsmålet nå er hvordan denne kunnskapen skal skapes og oppdateres, gitt at rammebetingelsene som den norske forskningen på Russland de siste 30 årene har blitt produsert under, har endret seg dramatisk. Hvordan skal vi oppdatere norsk kunnskap om Russland i årene fremover? Hvilke metoder og data er tilgjengelige, og hva kan vi forvente av disse?

 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Russland og Eurasia
InternasjonalPolitikk_Russlandsforskere-hva-na.png
 • Forsvar og sikkerhet
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Russland og Eurasia
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Ny NUPI-studie om utfordringer i internasjonale kunnskapssamarbeid

Hvilke etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer møter forskere i sine internasjonale samarbeid? NUPI har kartlagt eksempler på utfordringer og spurt om de endrer seg og hvordan de blir håndtert. Rapporten er klar nå.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Menneskerettigheter
 • Styring
Bilde hender 169.png
Illustrasjon av en sølv jordklode med linjer rundt den
Forskningsprosjekt
2022 (Pågående)

Utfordrende kunnskapssamarbeid: Etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer som forskere og kunnskapsinstitusjoner i Norge møter i internasjonale samarbeid (UTFORDRINGER)

Prosjektet studerer etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer som forskere og kunnskapsinstitusjoner i Norge møter og håndterer i sine internasjonale samarbeid....

 • Security policy
 • Human rights
 • Governance
 • Security policy
 • Human rights
 • Governance
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Utfordrende kunnskapssamarbeid: Etiske og sikkerhetsrelaterte utfordringer som forskere og kunnskapsinstitusjoner i Norge møter i internasjonale sa...

Denne rapporten presenterer resultater fra en studie av etiske- og sikkerhetsmessige utfordringer som forskere og forskningsinstitusjoner i Norge møter og håndterer i sine internasjonale samarbeid. Forfattere er Hans Jørgen Gåsemyr, Kristin Fjæstad og Malin Elisabeth Tvedt Hogstad.

Screenshot 2022-10-14 at 12.22.33.png
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

NUPIs ekspertise på Ukraina-konflikten

Her finner du en oversikt over våre tilgjengelige eksperter og relevant forskning på Ukraina-konflikten.
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Konflikt
Putin Zelensky og Stoltenberg.jpg
Arrangement
09:00 - 12:40
Litteraturhuset i Oslo
Engelsk
russkonf-22-plakat-2.png
Arrangement
09:00 - 12:40
Litteraturhuset i Oslo
Engelsk
15. nov. 2022
Arrangement
09:00 - 12:40
Litteraturhuset i Oslo
Engelsk

Russlandskonferansen 2022: Den russiske økonomien, energisektoren og klimaendring – Kva no?

Årets russlandskonferanse skal sjå nærare på kva krigen i Ukraina har hatt å seie for russisk økonomi og energisektor. Utanriksminister Anniken Huitfeldt opnar konferansen.

1 - 10 av 29 oppføringer