Global handel og medisinsk beredskap i lys av Covid-19

Rapport
Summary:

Studien analyserer verdenshandelen og verdikjedene for medisinske varer før og under Covid-19, og diskuterer på grunnlag av dette lærdommer for medisinsk beredskap i Norge. Siden Norge importerer mye av det vi trenger, er beredskap et internasjonalt spørsmål, mens det stort sett har blitt behandlet som et nasjonalt anliggende.

Rapport til Korona-kommisjonen 2.2.2021.

  • Published year: 2021
  • Full version:
  • Publisher: Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Page count: 66
  • Language: Norwegian
  • Journal: NUPI Rapport
  • URL 1: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/smk/pressemeldinger/2020/regjeringen-oppnevner-koronakommisjon/koronakommisjonens-mandat/id2699477/
  • URL 3: