Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

Governance Entrepreneurs as Spoilers in Nordic Defence Cooperation

Skrevet av

Maren Garberg Bredesen
Tidligere ansatt
Karsten Friis
Forsker 1

Red.

Sammendrag:

Den forverrede sikkerhetssituasjonen i Europa har ført til økt oppmerksomhet rundt nordisk forsvarssamarbeid. Samtlige av de nordiske landene har uttrykt ønske og politisk vilje til å styrke det regionale sikkerhetssamarbeidet i fred, krise og konflikt. Mens de nordiske landenes strategiske valg når det gjelder NATO og EU-medlemskap fortsatt gjør seg gjeldende som den største utfordringen for regionalt samarbeid, finnes det også andre forklaringer. Denne artikkelen analyserer utfordringer knyttet til den praktiske gjennomføringen av forsvarssamarbeidet. Det argumenteres for at byråkratiske aktører, men også industrielle interessenter – såkalte «governance entrepreneurs» – kan være med på å undergrave politisk vedtatte samarbeidsprosjekter. Argumentet underbygges med flere eksempler på mislykket svensk-norsk samarbeid, med særlig vekt på artilleriprosjektet Archer. Ettersom prosjektet mislyktes førte det også til en forverring av det svensk-norske samarbeidet på politisk nivå. Artikkelen belyser dermed hvordan «governance entrepreners» kan være med på å forme og sette begrensninger for regionalt samarbeid.
 • Published year: 2019
 • DOI: 10.5937/jrs14-19697
 • Page count: 23
 • Language: English
 • Volume: 14
 • Journal: Journal of Regional Security
 • URL 1: https://scindeks.ceon.rs/issue.aspx?issue=14702
 • URL 2: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-995X/2019/2217-995X1902077G.pdf
 • URL 3:

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Norden
 • Styring

Skrevet av

Maren Garberg Bredesen
Tidligere ansatt
Karsten Friis
Forsker 1