Hopp til innhold
NUPI skole

Vitenskapelig artikkel

Publisert:

Governance, fragility and insurgency in the Sahel: a hybrid order in the making

Skrevet av

Morten Bøås
Forsker I
Francesco Strazzari
Tidligere ansatt

Red.

Sammendrag:

For under et tiår siden ble Sahel ansett som et område uten særlig betydning for global sikkerhet. Dette har endret seg markant, ettersom Sahel konfronterer det internasjonale samfunn med en rekke sammenvevde utfordringer,som klimavariabilitet, fattigdom, matvareusikkerhet, flyktninger og internt fordrevne, transnasjonal kriminalitet, illegitime stater og jihadistiske opprørsbevegelser.

I denne introduksjonen til et spesialnummer om Sahel diskuterer forfatterne konturene av ulike mulige politiske ordenen som kan være i støpeskjeen i Sahel. Spesielt fokuserer Bøås og Strazzari på hvordan regionale sikkerhetsdynamikker har utviklet seg i løpet av det siste tiåret og hvordan denne utviklingen speiles i militærkuppene i Mali i 2012 og 2020. Forfatterne viser hvorledes den politiske, sosiale og økonomiske kompleksiteten i regionen ikke kan forstås gjennom overflatiske bilder av ‘krig mot terror’ eller ‘Sahel som en region uten styring eller orden’. I stedet vektlegger de at detaljerte feltstudier basert på politisk økonomi og historisk sosiologi viser at Sahel ikke er et område uten politisk orden, men snarere at det som preger regionen er ulike konkurrerende politiske prosjekter som kjemper om kontroll og eventuelt hegemoni.

Temaer

  • Terrorisme og ekstremisme
  • Midtøsten og Nord-Afrika
  • Sårbare stater
  • Opprørsgrupper
  • Styring

Skrevet av

Morten Bøås
Forsker I
Francesco Strazzari
Tidligere ansatt