Grading greatness: evaluating the status performance of the BRICS

Vitenskapelig artikkel
Third-World-Quarterly_system_toppbilde_large.png
Summary:

En imponerende portefølje av case-studie forskning har nå vist hvordan og gjennom hvilke midler BRICS-landene (Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika) har siktet mot høyere sosial status. Dette forskningsfeltet mangler imidlertid systematiske midler for å vurdere denne statussøkingen.

Denne artikkelen fyller dette tomrommet ved å tilby et rammeverk av varierte metoder som gjør det mulig for forskere å komme nærmere innpå og sammenligne individuelle staters relative statusprestasjon. Ved å bruke diplomatisk representasjon som en proxy for statusanerkjennelse og sammenligne den med et lands statusressurser (rikdom), indikerer rammeverket i hvilken grad landet har generert anerkjennelse fra det internasjonale samfunnet.

Funnene fremhever en betydelig variasjon i typen og varigheten av forskjellene mellom statusressurs og anerkjennelse, og antyder at i stedet for å behandle disse som anomalier som venter på korrigering, kan og bør de utredes gjennom case-studieanalyser.

  • Published year: 2018
  • DOI: https://doi.org/10.1080/01436597.2018.1535892
  • Page count: 21
  • Language: Engelsk
  • Volume: 40
  • Journal: Third World Quarterly
  • URL 1: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2018.1535892
  • URL 3: