Paul Beaumont

Seniorforsker

Paul Beaumont har doktorgrad i internasjonale relasjoner/International Environmental Studies and Development fra NMBU. Han er seniorforsker og jobber med prosjektet LORAX, som undersøker politikk knyttet til transnasjonale økosystemer. På NUPI er han en del av Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel.

Pauls forskningsinteresser handler blant annet om hvordan internasjonale institutsjoner fungerer - og ikke, hierarkier i global politikk, og fortolkende forskningsmetoder. Han er i ferd med å få gitt ut boken "Performing Nuclear Weapons: How Britain Made its Bomb Make Sense" på Palgrave Studies in International Relations.

Paul har fått publisert fagfellevurderte artikler i Third World Quarterly, Global Affairs, og New Perspectives, så vel som anvendt forskning på vegne av International Law and Policy Institute, og flere kronikker i Klassekampen og Aftenposten. For tiden er han i sluttfasen av å skrive bokprofjektet "The Grammar of Status Competition: International Hierarchies as Domestic Practice", som er basert på doktorgraden hans. Paul er med i redaktørkollegiet for tidsskriftet New Perspectives Journal of International Relations.

 


Utdanning

2020 Doktorgrad, International Relations/International Development and Environment Studies (NMBU)

2014 Mastergrad, International Relations (NMBU)

2006 Bachelor, Economic History. The London School of Economics (LSE)

Arbeidserfaring

2020- Seniorforsker, NUPI

2019 Gjesteforsker, The Department of Politics and International Studies, Cambridge University

2015-2020 Doktorgradsstipendiat, NMBU

2015 Juniorforsker, NUPI

2013-2015 Rådgiver for akademisk skriving, NMBU

2006-2012 Engelsklærer - Praha, Tokyo, Buenos Aires, London, Gliwice

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

Artikler Alle artikler