Paul Beaumont

Seniorforsker

Paul Beaumont har en doktorgrad i internasjonale relasjoner/International Environmental Studies and Development fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han er seniorforsker ved NUPI, og jobber i forskningsgruppen Global orden og diplomati. Paul forsker for tiden på offentlig-private utviklingssamarbeid som en del av DEVINT-prosjektet, og transnasjonal økosystempolitikk med LORAX-prosjektet.

Pauls forskningsinteresser handler blant annet om IR-teori, hvordan internasjonale institusjoner fungerer – og ikke, global miljøpolitikk, atomvåpen, hierarkier i verdenspolitikken og fortolkende forskningsmetoder.

Han har publisert en monografi utgitt i bokserien Palgrave Studies in International Relations, med tittelen «Performing Nuclear Weapons: How Britain Made its Bomb Make Sense», og har publisert artikler i flere ledende IR-tidsskrifter, blant andre European Journal of International Relations, Third World Quarterly og International Studies Review. Paul er en ivrig bidragsyter til den offentlige debatten, og har publisert flere artikler i Klassekampen, Aftenposten og andre norske riksaviser. Han er med i redaktørkollegiet for tidsskriftet New Perspectives Journal of International Relations, og er fast gjesteforeleser i IR-teori ved NMBU.

Paul er redaktør i tidsskriftet Cooperation and Conflict, 2023-2027.


Utdanning

2020 Doktorgrad, International Relations/International Development and Environment Studies (NMBU)

2014 Mastergrad, International Relations (NMBU)

2006 Bachelor, Economic History. The London School of Economics (LSE)

Arbeidserfaring

2020- Seniorforsker, NUPI

2019 Gjesteforsker, The Department of Politics and International Studies, Cambridge University

2015-2020 Doktorgradsstipendiat, NMBU

2015 Juniorforsker, NUPI

2013-2015 Rådgiver for akademisk skriving, NMBU

2006-2012 Engelsklærer - Praha, Tokyo, Buenos Aires, London, Gliwice

Publikasjoner Alle publikasjoner

Prosjekter Alle prosjekter

Arrangementer Alle arrangementer

Artikler Alle artikler