Helt og forræder

KRONIKK
Themes
Cyber  Sikkerhetspolitikk
Written by

Karsten Friis

Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar